Uitlijning

Wijzigt de uitlijning van as- of titellabels.

Sommige van deze opties zijn niet beschikbaar voor alle labels, bijvoorbeeld, er zijn verschillen tussen 2D- en 3D-objectlabels.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - As (Diagrammen)


Labels weergeven

Geeft aan of de aslabels moeten worden weergegeven of verborgen.

Het pictogram Astitels aan/uit op de werkbalk Opmaak schakelt de labels van alle assen in of uit.

Pictogram

Asbeschrijvingen weergeven/verbergen

Label draaien

Hier kunt u de schrijfrichting van de celinhoud definiƫren. Klik een van de ABCD knoppen om de gewenste richting in te stellen.

ABCD-wiel

Klik ergens op het wiel om een variabele tekstoriƫntatie te definiƫren. De letters "ABCD" op de knop komen overeen met de nieuwe instelling.

knop ABCD

Teneinde de tekst van de celinhoud verticaal te zetten, klikt u op de ABCD knop.

Notitiepictogram

Als u een verticaal x-aslabel definieert, kan de tekst afgebroken worden door de lijn van de x-as.


Graden

Hiermee kunt u de oriƫntatiehoek handmatig instellen.

Tekstverloop

Bepaalt het tekstverloop van het gegevenslabel.

Overlappend

Specificeert dat de tekst in cellen andere cellen mag overlappen. Dit kan vooral nuttig zijn als er te weinig ruimte is. Deze optie is niet beschikbaar met verschillende titelrichtingen.

Afbreking

Staat woordafbreking toe.

De volgende opties zijn niet beschikbaar voor alle diagramtypen:

Positie

De opties op dit tabblad zijn alleen beschikbaar voor een 2D-diagram, onder Opmaak - As - Y-as of X-as. Hier kunt u de uitlijning van de getallabels op de X- of Y-as definiƫren.

Naast elkaar

Plaatst de getallen op de as naast elkaar.

Spreiden oneven

Spreidt getallen op de as; even getallen lager dan oneven getallen.

Spreiden even

Spreidt getallen op de as; oneven getallen lager dan even getallen.

Automatisch

Plaatst getallen automatisch op de as.

Notitiepictogram

Er kunnen problemen optreden met de weergave van labels als uw diagram te klein is. U kunt dit vermijden door de weergave te vergroten of de lettergrootte te verkleinen.


Tekstrichting

Specificeer de tekstrichting voor een alinea die complexe tekstlayout (CTL) gebruikt. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar als ondersteuning voor complexe scripts is ingeschakeld.

Help ons, alstublieft!