Gegevensreeksen

Gebruik dit om de eigenschappen van een geselecteerde gegevensreeks te veranderen. Dit dialoogvenster verschijnt wanneer er slechts één gegevensreeks geselecteerd is wanneer u Opmaak - Opmaak voor selectie kiest. Sommige menu-opties zijn alleen beschikbaar bij 2D- of 3D-diagrammen.

note

Elke wijziging die u hier maakt is van invloed op de gehele gegevensreeks. Als u bijvoorbeeld de kleur verandert, zullen alle elementen die bij deze gegevensreeks horen van kleur veranderen.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies dialoogvenster Opmaak - Selectie opmaken - Gegevensreeks (Diagrammen)


Lijn

Stel de opmaakopties in voor de geselecteerde lijn of voor de lijn die u wilt tekenen. U kunt ook pijlpunten toevoegen aan de lijn of diagramsymbolen wijzigen.

Vlak (Achtergrond, Markeren)

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Transparantie

Stel de transparantieopties in voor de opvulling die u op het geselecteerde object wilt toepassen.

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Gegevenslabels

Opent het dialoogvenster Gegevenslabels waarin u de labels kunt instellen.

Y foutbalken

Gebruik het dialoogvenster X- of Y-foutbalken om de foutbalken voor 2D-diagrammen weer te geven.

Opties

Gebruik dit dialoogvenster om enige opties in te stellen die voor specifieke diagrammen beschikbaar zijn. De inhoud van het venster Opties verschilt per type diagram.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!