Gegevenspunt

Gebruik dit dialoogvenster om de eigenschappen van een geselecteerd gegevenspunt te veranderen. Dit dialoogvenster verschijnt wanneer er slechts één gegevenspunt geselecteerd is wanneer u Opmaak - Opmaak voor selectie kiest. Sommige menu-opties zijn alleen beschikbaar bij 2D- of 3D-diagrammen.

note

Elke gemaakte verandering beïnvloedt alleen dit ene gegevenspunt. Als u bijvoorbeeld de kleur van een staaf wijzigt, zal alleen de kleur van deze staaf veranderd worden.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies dialoogvenster Opmaak - Selectie opmaken - Gegevenspunt (Diagrammen)


Lijn

Stel de opmaakopties in voor de geselecteerde lijn of voor de lijn die u wilt tekenen. U kunt ook pijlpunten toevoegen aan de lijn of diagramsymbolen wijzigen.

Vlak (Achtergrond, Markeren)

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Transparantie

Stel de transparantieopties in voor de opvulling die u op het geselecteerde object wilt toepassen.

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Gegevenslabels

Opent het dialoogvenster Gegevenslabels waarin u de labels kunt instellen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!