Gegevenspunt

Gebruik dit dialoogvenster om de eigenschappen van een geselecteerd gegevenspunt te veranderen. Dit dialoogvenster verschijnt wanneer er slechts één gegevenspunt geselecteerd is wanneer u Opmaak - Opmaak voor selectie kiest. Sommige menu-opties zijn alleen beschikbaar bij 2D- of 3D-diagrammen.

note

Elke gemaakte verandering beïnvloedt alleen dit ene gegevenspunt. Als u bijvoorbeeld de kleur van een staaf wijzigt, zal alleen de kleur van deze staaf veranderd worden.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies dialoogvenster Opmaak - Selectie opmaken - Gegevenspunt (Diagrammen)


Lijn

Stel de opmaakopties in voor de geselecteerde lijn of voor de lijn die u wilt tekenen. U kunt ook pijlpunten toevoegen aan de lijn of diagramsymbolen wijzigen.

Stel de opvulopties in voor het geselecteerde tekenobject of documentelement.

Transparantie

Stel de transparantieopties in voor de opvulling die u op het geselecteerde object wilt toepassen.

Hier vindt u functies om lettertypen, lettertype-uiterlijk, tekengrootte, taal en kleur te bewerken.

Gegevenslabels

Opent het dialoogvenster Gegevenslabels waarin u de labels kunt instellen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!