Opmaak voor selectie

Wijst bepaalde eigenschappen toe aan het geselecteerde object. Afhankelijk van het geselecteerde object opent de opdracht een dialoogvenster dat u ook kunt openen door het kiezen van de opdrachten in het menu Opmaak:

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak - Selectie opmaken (Diagrammen)


Diagramwand

Opent het dialoogvenster Diagramwand waar u de eigenschappen van de diagramwand kunt aanpassen. De diagramwand is de "verticale" achtergrond achter het gegevensgebied van het diagram.

Diagramgebied

Opent het dialoogvenster Diagramgebied, waar u de eigenschappen van het diagramgebied kunt aanpassen. Het diagramgebied is de achtergrond achter alle elementen van het diagram.

Diagrambodem

Opent het dialoogvenster Diagrambodem, waar u de eigenschappen van de diagrambodem kunt aanpassen. De diagrambodem is het onderste gebied in 3D-diagrammen. Deze optie is alleen beschikbaar voor 3D-diagrammen.

Titel

Wijzigt de eigenschappen van de geselecteerde titel.

Legenda

Definieert de rand-, gebied- en tekenattributen voor een legenda.

X-as

Opent een dialoogvenster waarin u de eigenschappen van de geselecteerde as kunt veranderen.

Y-as

Opent het dialoogvenster Y-as , om de eigenschappen van de Y-as te wijzigen.

Raster

Opent het dialoogvenster Raster waar u de rastereigenschappen kunt definiëren.

Gegevenspunt

Gebruik dit dialoogvenster om de eigenschappen van een geselecteerd gegevenspunt te veranderen. Dit dialoogvenster verschijnt wanneer er slechts één gegevenspunt geselecteerd is wanneer u Opmaak - Opmaak voor selectie kiest. Sommige menu-opties zijn alleen beschikbaar bij 2D- of 3D-diagrammen.

Gegevensreeksen

Gebruik dit om de eigenschappen van een geselecteerde gegevensreeks te veranderen. Dit dialoogvenster verschijnt wanneer er slechts één gegevensreeks geselecteerd is wanneer u Opmaak - Opmaak voor selectie kiest. Sommige menu-opties zijn alleen beschikbaar bij 2D- of 3D-diagrammen.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Help ons, alstublieft!