Rasters

U kunt de assen van een maatverdeling voorzien door er rasterlijnen aan toe te voegen. Op deze manier houdt u een beter overzicht, vooral als u met grote diagrammen werkt. Het hoofdraster voor de Y-as is standaard geactiveerd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Rasters (diagrammen)

Op de werkbalk Opmaak klikt u op

Pictogram

Horizontale rasterlijnen

Pictogram

Verticale rasterlijnen


Hoofdraster

Definieert de as die ingesteld moet worden als hoofdraster.

X-as

Voegt rasterlijnen aan de X-as van het diagram toe.

Het pictogram Verticale rasterlijnen op de werkbalk Opmaak schakelt de zichtbaarheid van de rasterlijnen voor de x-as aan of uit. Het schakelt tussen drie standen: Geen rasterlijnen, Hoofdraster en zowel Hoofdraster en Hulpraster. Deze verandering heeft invloed op de selectievakjes in Invoegen - Vangpunt/ -lijn invoegen.

Pictogram

Horizontale rasterlijnen

Y-as

Voegt rasterlijnen aan de Y-as van het diagram toe.

Het pictogram Horizontale rasterlijnen op de werkbalk Opmaak schakelt de zichtbaarheid van de rasterlijnen voor de y-as aan of uit. Het schakelt tussen drie standen: Geen rasterlijnen, Hoofdraster en zowel Hoofdraster en Hulpraster. Deze verandering heeft invloed op de selectievakjes in Invoegen - Vangpunt/ -lijn invoegen.

Pictogram

Verticale rasterlijnen

Z-as

Voegt rasterlijnen aan de Z-as van het diagram toe. Deze optie is alleen beschikbaar als u met 3D-diagrammen werkt.

Hulpraster

Hier kunt u een hulpraster aan elke as toevoegen. Door hulprasters aan de as toe te voegen verkleint u de afstand tussen de lijnen van het hoofdraster.

X-as

Voegt rasterlijnen toe die de X-as onderverdelen in kleinere gedeelten.

Y-as

Voegt rasterlijnen toe die de Y-as onderverdelen in kleinere gedeelten.

Z-as

Voegt rasterlijnen toe die de Z-as onderverdelen in kleinere gedeelten. Deze optie is alleen beschikbaar als u met 3D-diagrammen werkt.

Help ons, alstublieft!