Opties

Gebruik dit dialoogvenster om enige opties in te stellen die voor specifieke diagrammen beschikbaar zijn. De inhoud van het venster Opties verschilt per type diagram.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Opmaak - Selectie opmaken - Gegevensreeks - Opties (Diagrammen)


Gegevens uitlijnen aan:

Hier kunt u kiezen tussen twee schaalverdelingsmodi voor de Y-as. Schaalverdeling en eigenschappen kunnen alleen aan elke as afzonderlijk toegekend worden.

Primaire Y-as

Deze optie is standaard geactiveerd. Alle gegevensreeksen worden uitgelijnd aan de primaire Y-as.

Secundaire Y-as

Wijzigt de schaalverdeling van de Y-as. Deze as is alleen zichtbaar als er ten minste één gegevensreeks aan is toegewezen en de weergave van de as geactiveerd is.

Instellingen

Hier definieert u de instellingen voor een kolomdiagram. Iedere verandering geldt voor alle gegevensreeksen van het diagram en niet alleen voor de geselecteerde gegevens.

Afstand

Hier definieert u de afstand tussen de kolommen in procenten. De maximale spatiëring is 600%.

Overlappend

Hier definieert u de instellingen die nodig zijn voor overlappende gegevensreeksen. U kunt kiezen tussen -100 en +100%.

Verbindingslijnen

Voor "gestapelde" en "procentuele" kolomdiagrammen (verticale staafdiagrammen) markeert u dit keuzevak om de kolomlagen die bij elkaar horen met lijnen te verbinden.

Toon staven naast elkaar

Als twee assen worden getoond in een staafdiagram en er zijn enkele gegevensreeksen verbonden aan de eerste as en enige andere gegevensreeksen aan de andere as, dan worden beide verzamelingen van gegevensreeksen onafhankelijk getoond, waarbij ze elkaar overlappen.

Daardoor zijn staven, verbonden met de eerste y-as, gedeeltelijk of volledig verborgen door staven, verbonden met de tweede y-as. Om dit te vermijden moet u de optie Staven naast elkaar tonen inschakelen. De staven van verschillende gegevensseries worden getoond alsof ze maar aan één as zijn verbonden.

Met de klok mee

Beschikbaar bij taart- en ringdiagrammen. De standaardrichting waarin de punten van de taart geordend zijn, is tegen de klok in. Zet een vink in het keuzevak Met de klok mee om de delen in de tegenovergestelde richting te tekenen.

Starthoek

Sleep het puntje langs de cirkel of klik op een willekeurige plaats op de cirkel om de starthoek van een taart- of ringdiagram in te stellen. De starthoek is de wiskundige positie van de hoek waar het eerste deel wordt getekend. De waarde 90 graden tekent het eerste deel op de positie 12 uur. Een waarde van 0 graden start op de positie 3 uur.

Notitiepictogram

Bij 3D taart- en ringdiagrammen, die zijn gemaakt met oudere versies van de software, is de starthoek 0 graden in plaats van 90. Voor oude en nieuwe 2D diagrammen is de starthoek 90 graden.


Notitiepictogram

Als u de starthoek of de richting verandert, worden de gewijzigde waarden alleen getoond door de huidige versies van de software. Oudere versies van de software tonen hetzelfde document met de standaardwaarden: richting altijd met de klok mee en een starthoek van 90 graden (2D taartdiagrammen) of 0 graden (3D diagrammen).


Graden

Voer eens starthoek tussen 0 en 359 graden in. U kunt ook op de pijlen klikken om de getoonde waarde te veranderen.

Plot ontbrekende waarden

Soms ontbreken waarden in een gegevensreeks die wordt weergegeven in een diagram. U kunt uit verschillende opties kiezen hoe de ontbrekende waarden moeten worden geplot. De opties zijn slechts voor bepaalde diagramtypen beschikbaar.

Opening laten

Voor een ontbrekende waarde worden geen gegevens weergegeven. Dit is de standaard voor de diagramtypen Kolom, Balk, Lijn, Net.

Nul aannemen

Voor een ontbrekende waarde wordt de y-waarde als nul weergegeven. Dit is de standaard voor het diagramtype Gebied.

Lijn voortzetten

Voor een ontbrekende waarde zal de interpolatie van de nabijgelegen waarden worden weergegeven. Dit is de standaard voor het diagramtype XY.

Inclusief waarden uit verborgen cellen

Vink dit aan om ook de waarden van momenteel verborgen cellen binnen het bron-celbereik weer te geven.

Verberg legende invoer

Laat geen legenda invoer zien voor de geselecteerde gegevensreeks of het gegevenspunt.

Help ons, alstublieft!