Assen

Specificeert de assen die in het diagram weergegeven moeten worden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Assen (diagrammen)


Hoofdas

X-as

Geeft de Y-as als een lijn met onderverdelingen weer.

Y-as

Geeft de Y-as als een lijn met onderverdelingen weer.

Z-as

Geeft de Z-as als een lijn met onderverdelingen weer. Deze as kan alleen in 3D-diagrammen weergegeven worden.

Secundaire as

Gebruik dit gebied om een tweede as aan uw grafiek toe te wijzen. Als een gegevensreeks al is toegewezen aan deze as, geeft LibreOffice automatisch de as en het label weer. U kunt deze instellingen later uitschakelen. Als er geen gegevens aan deze as zijn toegewezen en u activeert dit gebied, worden de waarden van de primaire Y-as op de secundaire as toegepast.

X-as

Geeft een secundaire X-as in het diagram weer.

Y-as

Geeft een secundaire Y-as in het diagram weer.

Tippictogram

De hoofdas en de secundaire as kunnen verschillende schalen hebben. Zo kunt u de ene as naar 2 cm en de andere naar 1,5 cm schalen.


Help ons, alstublieft!