Gegevenslabels

Opent het dialoogvenster Gegevenslabels waarin u de labels kunt instellen.

Indien een element van een gegevensreeks is geselecteerd, werkt deze opdracht alleen op die gegevensreeks. Indien geen element is geselecteerd, werkt deze opdracht op alle gegevensreeksen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Gegevenslabels (diagrammen)

Kies tabblad Opmaak - Objecteigenschappen - Gegevenspunt/Gegevensrij - Gegevenslabels (voor gegevensreeksen en gegevenspunt) (diagrammen).


Toon waarde als getal

Selecteer dit veld om de absolute waarden van de gegevenspunten weer te geven.

Getalopmaak

Opent een dialoogvenster voor het kiezen van de getalopmaak.

Toon waarde als percentage

Kies deze optie om het percentage van de gegevenspunten in elke kolom weer te geven.

Percentage-opmaak

Opent een dialoogvenster voor het kiezen van de percentage-opmaak.

Toon categorie

Klik hier om de labels van de gegevenspunten weer te geven.

Toon legendasleutel

Toont de legendasymbolen naast elk gegevenspuntlabel.

Scheidingsteken

Kiest het scheidingsteken tussen meerdere tekenreeksen voor hetzelfde object.

Plaatsing

Stelt de plaatsing van de labels, in relatie tot de objecten, in.

Tekstrichting

Specificeer de tekstrichting voor een alinea die complexe tekstlayout (CTL) gebruikt. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar als ondersteuning voor complexe scripts is ingeschakeld.

Tekst draaien

Klik in de draaischijf om de tekstrichting voor de gegevenslabels in te stellen.

Voer de draaihoek linksom in voor de gegevenslabels.

Help ons, alstublieft!