Zo roept u deze functie op...

Kies Bewerken - Diagramgegevens (diagrammen)

Op de werkbalk Opmaak klikt u op

Pictogram

Diagramgegevens

Kies Invoegen - Titel (diagrammen)

Kies Invoegen - Legenda (diagrammen)

Kies tabblad Opmaak - Legenda - Positie (diagrammen)

Kies Invoegen - Gegevenslabels (diagrammen)

Kies tabblad Opmaak - Objecteigenschappen - Gegevenspunt/Gegevensrij - Gegevenslabels (voor gegevensreeksen en gegevenspunt) (diagrammen).

Kies Invoegen - Assen (diagrammen)

Kies Invoegen - Rasters (diagrammen)

Op de werkbalk Opmaak klikt u op

Pictogram

Horizontale rasterlijnen

Pictogram

Verticale rasterlijnen

KiesInvoegen - X-foutbalken of Invoegen - Y-foutbalken (Charts)

Kies Invoegen - Trendlijnen (Diagrammen)

Kies Invoegen - Speciale tekens (Diagrammen)

Kies Opmaak - Selectie opmaken (Diagrammen)

Kies dialoogvenster Opmaak - Selectie opmaken - Gegevenspunt (Diagrammen)

Kies dialoogvenster Opmaak - Selectie opmaken - Gegevensreeks (Diagrammen)

Kies tabblad Opmaak - Selectie opmaken - Gegevensreeks - Opties (Diagrammen)

Kies Opmaak - Titel (Diagrammen)

Kies dialoogvenster Opmaak - Selectie opmaken - Titel (Diagrammen)

Kies dialoogvenster Opmaak - Selectie opmaken - Titel (Diagrammen)

Kies Opmaak - Titel (Diagrammen)

Kies Opmaak - As (Diagrammen)

Kies Opmaak - Legenda, of Opmaak - Selectie opmaken - Legenda (Diagrammen)

Kies Opmaak - As - X-as/Secundaire X-as/Z-as/Alle assen (Diagrammen)

Kies Opmaak - As - Y-as/Secundaire Y-as (Diagrammen)

Kies tabblad Opmaak - As - Y-as - Op schaal brengen (Diagrammen)

Kies tabblad Opmaak - As - X-as - Positioneren (Diagrammen)

Kies tabblad Opmaak - As - Y-as - Positioneren (Diagrammen)

Kies Opmaak - Raster (Diagrammen)

Kies Opmaak - Raster - X-, Y-, Z-as hoofdraster / X-, Y-, Z-as subraster / Alle asrasters (Diagrammen)

Kies dialoogvenster Opmaak - Diagramwand - Diagram (Diagrammen)

Kies Opmaak - Diagrambodem (Diagrammen)

Kies Opmaak - Diagramgebied (Diagrammen)

Kies Opmaak - Diagramtype (diagrammen)

Op de werkbalk Opmaak klikt u op

Pictogram

Diagramtype bewerken

Kies Opmaak - 3D-weergave (Diagrammen)

Kies Opmaak - Schikken (diagrammen)

Open het contextmenu en kies Schikken (diagrammen)

Pictogram

Horizontale rasterlijnen

Pictogram

Asbeschrijvingen weergeven/verbergen

Pictogram

Verticale rasterlijnen

Icon

Diagram invoegen.

Kies Invoegen - Diagram...

Icon

Diagram invoegen.

Kies Invoegen - Diagram...

Icon

Diagram invoegen.

Dubbelklik op een diagram en kies vervolgens Opmaak – Gegevensbereiken

In het dialoogvenster Diagramtype van een lijndiagram of een XY-diagram dat lijnen weergeeft, kies Vloeiende lijnen in de keuzelijst Lijntype, klik vervolgens op de knop Eigenschappen.

In het dialoogvenster Diagramtype van een lijndiagram of een XY-diagram dat lijnen weergeeft, kiest Getrapt, klik vervolgens op de knop Eigenschappen.

Help ons, alstublieft!