Werkbalk Afbeelding

De werkbalk Afbeelding wordt weergegeven wanneer u een afbeelding in een blad invoegt of selecteert.

Afbeeldingsfilter

Dit pictogram op de werkbalk Afbeelding opent de werkbalk Afbeeldingsfilter, waar u verschillende filters op de geselecteerde afbeelding kunt gebruiken.

Pictogram Filter

Filteren

Afbeeldingenmodus

Toont weergave-attributen voor het geselecteerde afbeeldingsobject. Het ingesloten of gekoppelde afbeeldingsobject in het huidige bestand wordt niet gewijzigd, alleen de weergave van het object verandert.

Celopmaakprofielen

Afbeeldingenmodus

Kleur

Opent de werkbalk Kleur zodat u enkele eigenschappen van het geselecteerde object kunt bewerken.

Transparantie

In het waardevak Transparantie kunt u de transparantie in het grafische object verhogen of verlagen. Waarden van 0% (ondoorzichtig) naar +100% (transparant) zijn mogelijk.

Pictogram

Transparantie

Bijsnijden

Maakt het mogelijk om de weergave van een ingevoegde afbeelding bij te snijden. Alleen de weergave wordt bijgesneden, de ingevoegde afbeelding wordt niet gewijzigd. Een afbeelding moet zijn geselecteerd om te kunnen bijsnijden.

In Impress en Draw wordt geen dialoogvenster weergegeven als u op het pictogram klikt, maar zult u acht handvatten zien om bij te snijden. Open het contextmenu van een geselecteerde afbeelding en kies Afbeelding bijsnijden, als u het dialoogvenster wilt gebruiken om bij te snijden.

Sleep aan één van de acht handvatten om bij te snijden om de afbeelding bij te snijden.

Pictogram

Bijsnijden

Anker

Hiermee kunt u schakelen tussen verankeringsopties.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Anker

Anker

Vooraan

Plaatst het geselecteerde object boven in de stapelvolgorde, zodat het object zich vóór de andere objecten bevindt.

Pictogram Vooraan

Vooraan

Achteraan

Plaatst het geselecteerde object achter in de stapelvolgorde, zodat het object zich achter de andere objecten bevindt.

Pictogram Achteraan

Achteraan

Naar de voorgrond

Plaatst het geselecteerde object vóór de tekst.

Pictogram Vooraan

Naar de voorgrond

Naar de achtergrond

Plaatst het geselecteerde object achter de tekst.

Pictogram Achteraan

Naar de achtergrond

Uitlijning

Wijzigt de uitlijning van geselecteerde objecten.

Pictogram

Uitlijning

Help ons, alstublieft!