Balk Afdrukvoorbeeld

De werkbalkAfdrukvoorbeeldwordt getoond wanneer u Bestand - Afdrukvoorbeeld kiest.

Vorige pagina

Verplaatst terug naar de vorige pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram Vorige pagina

Vorige pagina

Volgende pagina

Verplaatst vooruit naar de volgende pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram Volgende pagina

Volgende pagina

Verplaatst naar de eerste pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram Eersta pagina

Verplaatst naar de laatste pagina in het document. Deze functie is alleen actief als u de functie Afdrukvoorbeeld in het menu Bestand selecteert.

Pictogram Laatste pagina

Inzoomen

Vergroot de schaal van de schermweergave van het huidige document. De huidige zoomfactor wordt weergegeven op de Statusbalk.

pictogram Inzoomen

Schaal vergroten

Uitzoomen

Verkleint de schaal van de schermweergave van het huidige document. De huidige zoomfactor wordt weergegeven op de Statusbalk.

Pictogram

Uitzoomen

Volledig scherm

Verbergt de menu's en werkbalken. Klik op de werkbalk Volledig scherm om de modus voor volledig scherm af te sluiten.

Pagina opmaken

Opent een dialoogvenster waarin u de verschijningsvorm van alle pagina's in uw document kunt instellen.

Marges

Toont of verbergt de marges van de pagina. De marges kunnen met de muis worden versleept en kunnen ook ingesteld worden op het tabblad Pagina van het dialoogvenster Pagina-opmaakprofiel .

Schaalfactor

Deze schuifbalk definieert een schaal voor het af te drukken werkblad. Ook kan de schaalfactor worden ingesteld in het tabblad Blad van het dialoogvenster Pagina-opmaakprofiel.

Afdrukvoorbeeld sluiten

Klik op de knop Afdrukvoorbeeld afsluiten om het afdrukvoorbeeld te verlaten.

Help ons, alstublieft!