Formulebalk

Gebruik deze werkbalk om formules in te voeren.

Naamvak

Toont de verwijzing voor de huidige cel, het bereik van de geselecteerde cellen of de naam van het gebied. U kunt ook een celbereik selecteren, en dan in het Naamvak een naam voor dat bereik typen.

Keuzelijst met invoervak op bladgebied

Naamvak

Functie

Opent de Functie-assistent, welke u helpt met het maken van formules.

Opent de Functie-assistent, welke u helpt met het maken van formules.

Pictogram Functie-assistent

Functie-assistent

Functie selecteren

Voeg een functie van een celbereik in de huidige cel in. De functie kan zijn Som, Gemiddelde, Minimum, Maximum en Aantal. Klik in een cel, klik op dit pictogram, selecteer de functie in de keuzelijst en pas eventueel het celbereik aan. Of selecteer enkele cellen waarin de functiewaarde wordt ingevoegd en klik vervolgens op het pictogram. Het resultaat van de functie wordt onderaan het bereik toegevoegd.

Pictogram Functie selecteren

Functie selecteren

Functie

Voegt een formule aan de huidige cel toe. Klik op dit pictogram en typ vervolgens de formule op de Invoerregel.

Pictogram

Functie

Annuleren

Verwijdert de inhoud van de Invoerregel of annuleert de wijzigingen die u maakte in een bestaande formule.

Pictogram

Verwerpen

Accepteren

Accepteert de inhoud van de Invoerregel en voegt de inhoud vervolgens in de huidige cel in.

Pictogram

Accepteren

Invoerregel

Voer de formule in die u aan de huidige cel wilt toevoegen. U kunt ook op het pictogram Functie-Assistent klikken om een vooraf gedefinieerde functie in de formule in te voegen.

Help ons, alstublieft!