Werkbalk Tekstopmaak

De werkbalk Tekstopmaak die wordt weergegeven wanneer de cursor zich in een tekstobject bevindt, zoals een tekstvak of een tekenobject, bevat opmaak- en uitlijnopdrachten.

Lettertype

Hiermee kunt u een lettertype in de lijst selecteren of de naam van een lettertype direct invoeren.

U kunt verschillende lettertypen invoeren, gescheiden door puntkomma's. LibreOffice gebruikt achtereenvolgens elk benoemd lettertype als de voorgaande lettertypen niet beschikbaar zijn.

Pictogram

Lettertype

Tekengrootte

U kunt in deze lijst tussen verschillende tekengrootten kiezen of handmatig een grootte invoeren.

Vet

Maakt de geselecteerde tekst vet. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord vet gemaakt. Als de selectie of het woord al vet is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Vet

Vet

Cursief

Maakt de geselecteerde tekst cursief. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord cursief gemaakt. Als de selectie of het woord al cursief is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Cursief

Cursief

Onderstrepen

Onderstreept of verwijdert onderstreping van de geselecteerde tekst.

Pictogram Onderstrepen

Onderstrepen

Tekstkleur

Klik hierop om de huidige tekstkleur op de geselecteerde tekens toe te passen. U kunt hier ook klikken en vervolgens een selectie verslepen om de tekstkleur te wijzigen. Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk Tekstkleur te openen.

Pictogram Tekstkleur

Tekstkleur

Regelafstand: 1

Past een afstand van één regel op de huidige alinea toe. Dit is de standaardinstelling.

Pictogram Regelafstand: 1

Regelafstand: 1

Regelafstand: 1,5

Stelt de regelafstand in op 1,5 regel.

Pictogram Regelafstand: 1.5

Regelafstand: 1,5

Regelafstand: 2

Stelt de regelafstand in op twee regels.

Pictogram Regelafstand: 2

Regelafstand: 2

Links uitlijnen

Lijnt de alinea op de linkerpaginamarge uit.

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Horizontaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de inhoud van de alinea op de pagina.

Pictogram Centreren

Rechts uitlijnen

Lijnt de alinea op de rechterpaginamarge uit.

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Uitvullen

Lijnt de alinea op de linker- en rechterpaginamarges uit.

Pictogram Uitgevuld

Uitvullen

Superscript

Reduceert de tekengrootte van de geselecteerde tekst en plaatst de tekst boven de basislijn.

Pictogram Superscript

Superscript

Subscript

Reduceert de tekengrootte van de geselecteerde tekst en plaatst de tekst onder de basislijn.

Pictogram Subscript

Subscript

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Pictogram Teken

Teken

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Pictogram Alinea

Alinea

Aziatisch-specifieke Functionaliteit

Toegang tot deze opdrachten hebt u slechts als u ondersteuning voor Aziatische talen hebt ingeschakeld in - Taalinstellingen - Talen.

Tekstrichting van links naar rechts

Hier kunt u de horizontale richting van de tekst definiëren.

Picogram Tekstrichting van links naar rechts

Tekstrichting van links naar rechts

Tekstrichting van boven naar beneden

Hier kunt u de verticale richting van de tekst definiëren.

Picogram Tekstrichting van boven naar beneden

Tekstrichting van boven naar beneden

Help ons, alstublieft!