Werkbalk Opmaak

De werkbalk Opmaak bevat de functies die het meest gebruikt worden voor directe opmaak, bijvoorbeeld: opmaken zonder stijlen.

Bepaalt of het paneel Opmaakprofielen getoond of verborgen wordt, waarin u opmaakprofielen kunt toewijzen en beheren.

Pictogram Opmaakprofielen

Opmaakprofielen

Lettertype

Hiermee kunt u een lettertype in de lijst selecteren of de naam van een lettertype direct invoeren.

U kunt verschillende lettertypen invoeren, gescheiden door puntkomma's. LibreOffice gebruikt achtereenvolgens elk benoemd lettertype als de voorgaande lettertypen niet beschikbaar zijn.

Pictogram

Lettertype

Tekengrootte

U kunt in deze lijst tussen verschillende tekengrootten kiezen of handmatig een grootte invoeren.

Vet

Maakt de geselecteerde tekst vet. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord vet gemaakt. Als de selectie of het woord al vet is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Vet

Vet

Cursief

Maakt de geselecteerde tekst cursief. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord cursief gemaakt. Als de selectie of het woord al cursief is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Cursief

Cursief

Onderstrepen

Onderstreept of verwijdert onderstreping van de geselecteerde tekst.

Pictogram Onderstrepen

Onderstrepen

Tekstkleur

Klik hierop om de huidige tekstkleur op de geselecteerde tekens toe te passen. U kunt hier ook klikken en vervolgens een selectie verslepen om de tekstkleur te wijzigen. Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk Tekstkleur te openen.

Pictogram

Tekstkleur

Links uitlijnen

Lijnt de inhoud van cel links uit.

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Horizontaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de inhoud van de cel horizontaal.

Pictogram Centreren

Rechts uitlijnen

Lijnt de inhoud van cel rechts uit.

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Uitvullen

Lijnt de inhoud van de cel op de linker- en rechtercelranden uit.

Pictogram Uitgevuld

Uitvullen

Getalopmaak: valuta

Klik hier om celinhoud in valutaopmaak weer te geven.

Pictogram Als valuta opmaken

Getalopmaak: valuta

Getalopmaak: procent

Klik hier om celinhoud in percentage-opmaak weer te geven.

Pictogram

Getalopmaak: procent

Getalopmaak: standaard

Klik hier om celinhoud in de standaard getalopmaak weer te geven.

Pictogram Standaard

Getalopmaak: standaard

Getalopmaak: decimaal toevoegen

Klik hier om een decimale positie aan een getal in de geselecteerde cellen toe te voegen .

Pictogram Decimalen toevoegen

Getalopmaak: decimaal toevoegen

Getalopmaak: decimaal verwijderen

Verwijdert één decimaal van de getallen in de geselecteerde cellen.

Pictogram Decimalen verwijderen

Getalopmaak: decimaal verwijderen

Inspringing verlagen

Klik op het pictogram Inspringing verkleinen om de linker inspringing van de huidige alinea of celinhoud te verkleinen en deze op de vorige tabpositie in te stellen.

Pictogram

Inspringing verkleinen

Inspringing verhogen

Klik op het pictogram Inspringing vergroten om de linker inspringing van de huidige alinea of celinhoud te vergroten en deze in te stellen op de volgende tabpositie.

Pictogram

Inspringing vergroten

Randen

Klik op het pictogram Randen om de werkbalk Randen te openen waarop u de rand van een bladgebied of een object kunt wijzigen.

Pictogram

Randen

Achtergrondkleur

Klik hierop om een werkbalk te openen waarin u op een achtergrondkleur voor een alinea kunt klikken. De kleur wordt op de achtergrond van de huidige alinea of de geselecteerde alinea's toegepast.

Pictogram Achtergrondkleur

Achtergrondkleur

Op bovenkant uitlijnen

Lijnt de celinhoud op de bovenrand van de cel uit.

Pictogram

Op bovenkant uitlijnen

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de inhoud van de cel verticaal.

Pictogram

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Op onderkant uitlijnen

Lijnt de inhoud van de cel op de benedenrand van de cel uit.

Pictogram

Op onderkant uitlijnen

Getalopmaak: Datum

Hiermee wordt de datumopmaak op de geselecteerde cellen toegepast.

Getalopmaak: Exponentieel

Hiermee wordt een exponentiële opmaak op de geselecteerde cellen toegepast.

Extra pictogrammen

Als CTL-ondersteuning is ingeschakeld, zijn er twee extra pictogrammen zichtbaar.

Van links naar rechts

pictogram Van links naar rechts

De tekst wordt van links naar rechts ingevoerd.

Van rechts naar links

pictogram Van rechts naar links

De tekst die in een taal met complexe-tekstlayout is opgemaakt, wordt van rechts naar links ingevoerd.

Help ons, alstublieft!