Werkbalk Opmaak

De werkbalk Opmaak bevat de functies die het meest gebruikt worden voor directe opmaak, bijvoorbeeld: opmaken zonder stijlen.

Bepaalt of het paneel Opmaakprofielen getoond of verborgen wordt, waarin u opmaakprofielen kunt toewijzen en beheren.

Pictogram Opmaakprofielen

Opmaakprofielen

Lettertype

Hiermee kunt u een lettertype in de lijst selecteren of de naam van een lettertype direct invoeren.

U kunt verschillende lettertypen invoeren, gescheiden door puntkomma's. LibreOffice gebruikt achtereenvolgens elk benoemd lettertype als de voorgaande lettertypen niet beschikbaar zijn.

Pictogram

Lettertype

Tekengrootte

U kunt in deze lijst tussen verschillende tekengrootten kiezen of handmatig een grootte invoeren.

Vet

Maakt de geselecteerde tekst vet. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord vet gemaakt. Als de selectie of het woord al vet is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Vet

Vet

Cursief

Maakt de geselecteerde tekst cursief. Als de cursor binnen een woord staat, wordt het hele woord cursief gemaakt. Als de selectie of het woord al cursief is, wordt de opmaak verwijderd.

Pictogram Cursief

Cursief

Onderstrepen

Onderstreept of verwijdert onderstreping van de geselecteerde tekst.

Pictogram Onderstrepen

Onderstrepen

Tekstkleur

Klik hierop om de huidige tekstkleur op de geselecteerde tekens toe te passen. U kunt hier ook klikken en vervolgens een selectie verslepen om de tekstkleur te wijzigen. Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk Tekstkleur te openen.

Pictogram Tekstkleur

Tekstkleur

Links uitlijnen

Lijnt de inhoud van cel links uit.

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Horizontaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de inhoud van de cel horizontaal.

Pictogram Centreren

Rechts uitlijnen

Lijnt de inhoud van cel rechts uit.

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Uitvullen

Lijnt de inhoud van de cel op de linker- en rechtercelranden uit.

Pictogram Uitvullen

Uitvullen

Getalopmaak: Valuta

Past de standaard valuta-opmaak toe op de geselecteerde cellen.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Getalopmaak - Valuta.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start.

Op de Zijbalk:

Ga naar het gedeelte Getalopmaak van het paneel Eigenschappen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Getalopmaak: Valuta

Getalopmaak: Valuta

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+4

Getalopmaak: Percentage

Past de procentuele opmaak toe op de geselecteerde cellen.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Getalopmaak - Procent.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start.

Op de Zijbalk:

Ga naar het gedeelte Getalopmaak van het paneel Eigenschappen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Getalopmaak: Percentage

Getalopmaak: Percentage

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+5

Getalopmaak: Algemeen

Past de standaard getalopmaak toe op de geselecteerde cellen.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Getalopmaak - Algemeen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start.

Op de Zijbalk:

Ga naar het gedeelte Getalopmaak van het paneel Eigenschappen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Algemene getalopmaak

Getalopmaak: Algemeen

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+6

Getalopmaak: Decimale toevoegen

Voegt één decimaal toe aan de getallen in de geselecteerde cellen.

Pictogram Getalopmaak: Decimale toevoegen

Getalopmaak: Decimale toevoegen

Getalopmaak: Decimale verwijderen

Verwijdert één decimaal uit de getallen in de geselecteerde cellen.

Pictogram Getalopmaak: Decimale verwijderen

Getalopmaak: Decimale verwijderen

Inspringing verlagen

Klik op het pictogram Inspringing verkleinen om de linker inspringing van de huidige alinea of celinhoud te verkleinen en deze op de vorige tabpositie in te stellen.

Pictogram

Inspringing verkleinen

Inspringing verhogen

Klik op het pictogram Inspringing vergroten om de linker inspringing van de huidige alinea of celinhoud te vergroten en deze in te stellen op de volgende tabpositie.

Pictogram

Inspringing vergroten

Randen

Klik op het pictogram Randen om de werkbalk Randen te openen waarop u de rand van een bladgebied of een object kunt wijzigen.

Pictogram randen

Randen

Achtergrondkleur

Klik hierop om een werkbalk te openen waarin u op een achtergrondkleur voor een alinea kunt klikken. De kleur wordt op de achtergrond van de huidige alinea of de geselecteerde alinea's toegepast.

Pictogram Achtergrondkleur

Achtergrondkleur

Op bovenkant uitlijnen

Lijnt de celinhoud op de bovenrand van de cel uit.

Pictogram Op bovenkant uitlijnen

Op bovenkant uitlijnen

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Centreert de inhoud van de cel verticaal.

Pictogram Verticaal centreren

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Op onderkant uitlijnen

Lijnt de inhoud van de cel op de benedenrand van de cel uit.

Pictogram Op onderkant uitlijnen

Op onderkant uitlijnen

Getalopmaak: Datum

Past de standaard datumopmaak toe op de geselecteerde cellen.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Getalopmaak - Datum.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start.

Op de Zijbalk:

Ga naar het gedeelte Getalopmaak van het paneel Eigenschappen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Getalopmaak: Datum

Getalopmaak: Datum

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+3

Getalopmaak: Wetenschappelijk

Past de standaard wetenschappelijke opmaak toe op de geselecteerde cellen.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Getalopmaak - Wetenschappelijk.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start.

Op de Zijbalk:

Ga naar het gedeelte Getalopmaak van het paneel Eigenschappen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Getalopmaak: Wetenschappelijk

Getalopmaak: Wetenschappelijk

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+2

Extra pictogrammen

Als CTL-ondersteuning is ingeschakeld, zijn er twee extra pictogrammen zichtbaar.

Van links naar rechts

pictogram Van links naar rechts

De tekst wordt van links naar rechts ingevoerd.

Van rechts naar links

pictogram Van rechts naar links

De tekst die in een taal met complexe-tekstlayout is opgemaakt, wordt van rechts naar links ingevoerd.

Help ons, alstublieft!