Werkbalken

Dit submenu geeft een overzicht van de werkbalken die beschikbaar zijn in spreadsheets. Dit overzicht beschrijft de standaard werkbalkconfiguratie voor LibreOffice.

Werkbalk Standaard

De werkbalk Standaard is in alle LibreOffice-toepassingen beschikbaar.

Werkbalk Opmaak

De werkbalk Opmaak bevat de functies die het meest gebruikt worden voor directe opmaak, bijvoorbeeld: opmaken zonder stijlen.

Werkbalk Werktuigen

Gebruik deze werkbalk om toegang te krijgen tot vaak gebruikte functies.

Formulebalk

Gebruik deze werkbalk om formules in te voeren.

Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat veelgebruikte functies voor bewerken. Klik op de pijl naast een pictogram om een werkbalk met extra opdrachten te openen.

Werkbalk Zoeken

De werkbalk Zoeken kan worden gebruikt om snel de inhoud van LibreOffice-documenten te doorzoeken.

Werkbalk Afbeelding

De werkbalk Afbeelding wordt weergegeven wanneer u een afbeelding in een blad invoegt of selecteert.

Werkbalk Eigenschappen tekenobjecten

De werkbalk Eigenschappen tekenobjecten voor objecten die u in het blad selecteert, bevat opmaak- en uitlijningsopdrachten.

Werkbalk Tekstopmaak

De werkbalk Tekstopmaak die wordt weergegeven wanneer de cursor zich in een tekstobject bevindt, zoals een tekstvak of een tekenobject, bevat opmaak- en uitlijnopdrachten.

Balk Afdrukvoorbeeld

De werkbalkAfdrukvoorbeeldwordt getoond wanneer u Bestand - Afdrukvoorbeeld kiest.

Statusbalk

De statusbalk toont informatie over het actieve document en verschaft diverse aanvullende functies.

Invoegen

Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk Invoegen te penen, waarmee u afbeeldingen en speciale tekens aan het huidige blad kunt toevoegen.

Werkbalk Classificatie

De werkbalk Classificatie bevat hulpmiddelen om de documentverwerking te beveiligen.

De werkbalk Classificatie bevat keuzelijsten om te helpen bij het selecteren van de beveiliging van het document, volgens het BAF-categoriebeleid en BAILS-niveaus. LibreOffice zal aangepaste velden toevoegen in de documenteigenschappen (Bestand - Eigenschappen, Aangepaste eigenschappen (tabblad)) om het classificatiebeleid op te slaan als documentmetadata.

Help ons, alstublieft!