Blad

Dit menu bevat opdrachten om een blad en zijn elementen aan te passen en te beheren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Blad.


Cellen invoegen

Opent het dialoogvenster Cellen invoegen, waarin u nieuwe cellen kunt invoegen volgens de opties die u opgeeft.

Invoegenrijen

Voegt een nieuwe rij in boven de actieve cel. Het in te voegen aantal rijen komt overeen met het aantal geselecteerde rijen. Als geen rij werd geselecteerd, wordt één rij ingevoegd. De bestaande rijen worden naar beneden verplaatst.

Kolommen invoegen

Voegt kolommen in, links of rechts van de actieve cel. Het aantal ingevoegde kolommen komt overeen met het aantal geselecteerde kolommen. Als geen kolom werd geselecteerd, wordt één kolom ingevoegd. De bestaande kolommen worden naar rechts verplaatst.

Pagina-einde invoegen

Hier kunt u bepalen welk type pagina-einde ingevoegd moet worden. U kunt een horizontaal pagina-einde boven of een verticaal pagina-einde links van de actieve cel plaatsen.

Cellen verwijderen

Hiermee worden geselecteerde cellen, kolommen of rijen geheel verwijderd. De cellen onder of rechts van de verwijderde cellen vullen de ruimte op. De geselecteerde verwijderoptie wordt opgeslagen en opnieuw geladen wanneer het dialoogvenster opnieuw wordt opgeroepen.

Verwijdert de geselecteerde rijen.

Verwijdert de geselecteerde kolommen.

Pagina-einde verwijderen

Kies het type handmatige einde dat u wilt verwijderen.

Blad invoegen

Definieert de opties die moeten worden gebruikt om een nieuw blad in te voegen. U kunt een nieuw blad maken of een bestaand blad uit een bestand invoegen.

Blad aan het einde invoegen

Voegt een nieuw blad toe aan het einde van het werkblad.

Blad uit bestand invoegen

Voegt een blad uit een ander werkbladbestand in.

Externe koppelingen

Voegt gegevens van een HTML-, Calc-, CSV- of Excel-bestand als koppeling in het huidige blad in. De gegevens moeten zich binnen een benoemd bereik bevinden.

Blad verwijderen

Verwijdert het huidige blad of geselecteerde bladen.

Cellen wissen

Specificeert de inhoud die uit de actieve cel of uit een geselecteerd celbereik verwijderd moet worden. Als verschillende bladen geselecteerd zijn, heeft dit invloed op alle geselecteerde bladen.

Typen celverwijzing

Wisselt tussen absolute en relatieve adressering van celverwijzing in de formule.

Cellen vullen

Kies deze opdracht om cellen automatisch te vullen met inhoud.

Benoemde bereiken en expressies

Met deze opdracht kunt u de verschillende bereiken van uw werkblad een naam geven. Door de verschillende bereiken te benoemen kunt u gemakkelijk door de werkbladen navigeren en specifieke informatie vinden.

Benoemde bereiken en expressies

Met deze opdracht kunt u de verschillende bereiken van uw werkblad een naam geven. Door de verschillende bereiken te benoemen kunt u gemakkelijk door de werkbladen navigeren en specifieke informatie vinden.

Menu Blad - Notitie

Opent een submenu met notitie-opdrachten.

Bladnaam wijzigen

Deze opdracht opent een dialoogvenster waarin u het huidige blad een andere naam kunt geven.

Blad verbergen

Verbergt het blad.

Blad weergeven

Geeft bladen weer die voorheen verborgen waren met de opdracht Blad verbergen.

Menu Navigeren

Opent een submenu om tussen werkbladen te navigeren.

Bladtabkleur

Opent een kleurkiezervenster waarin u een kleur kunt toewijzen aan de bladtab.

Bladgebeurtenissen

LibreOffice Calc specifieke bladgebeurtenissen. U kunt aan elke bladgebeurtenis een macro toewijzen.

Help ons, alstublieft!