Blad

Dit menu bevat opdrachten om een blad en zijn elementen aan te passen en te beheren.

Invoegenrijen

Voegt een nieuwe rij in boven de actieve cel.

Invoegenkolommen

Voegt kolommen in, links of rechts van de actieve cel.

Pagina-einde invoegen

Hier kunt u bepalen welk type pagina-einde ingevoegd moet worden. U kunt een horizontaal pagina-einde boven of een verticaal pagina-einde links van de actieve cel plaatsen.

Cellen verwijderen

Hiermee worden geselecteerde cellen, kolommen of rijen geheel verwijderd. De cellen onder of rechts van de verwijderde cellen vullen de ruimte op. De geselecteerde verwijderoptie wordt opgeslagen en opnieuw geladen wanneer het dialoogvenster opnieuw wordt opgeroepen.

Pagina-einde verwijderen

Kies het type handmatige einde dat u wilt verwijderen.

Invullen

Kies deze opdracht om cellen automatisch te vullen met inhoud.

Inhoud verwijderen

Specificeert de inhoud die uit de actieve cel of uit een geselecteerd celbereik verwijderd moet worden. Als verschillende bladen geselecteerd zijn, heeft dit invloed op alle geselecteerde bladen.

Verplaats of kopieer blad

Verplaatst of kopieert een blad naar een nieuwe locatie in het document of naar een ander document.

Blad weergeven

Gebruik deze opdracht om bladen zichtbaar te maken die met de opdracht Verbergen werden verborgen.

Verwijder blad

Verwijdert het huidige blad na een vraag om bevestiging.

Tabbladkleur

Opent een venster waar u een kleur aan het tabblad kunt toewijzen.

Gebeurtenissen op blad

Wijst macro's aan programmagebeurtenissen toe. De toegewezen macro wordt telkens uitgevoerd wanneer de geselecteerde gebeurtenis optreedt.

Help ons, alstublieft!