Gegevens

Gebruik de opdrachten in het menu Gegevens om de gegevens in het huidige blad te bewerken. U kunt bereiken definiëren, gegevens sorteren en filteren, resultaten berekenen, overzichten van gegevens maken en een draaitabel maken.

Sorteren

Sorteert de geselecteerde rijen volgens de voorwaarden die u specificeert. LibreOffice herkent en selecteert automatisch databasebereiken.

Oplopend sorteren

Tekstvelden worden alfabetisch gesorteerd, numerieke velden in oplopende volgorde.

Aflopend sorteren

Tekstbestanden worden alfabetisch gesorteerd, numerieke velden worden gesorteerd op getal.

AutoFilter

Hiermee wordt het geselecteerde celbereik automatisch gefilterd en worden er keuzelijsten met één regel gemaakt waarin u de items die u wilt weergeven, kunt kiezen.

Meer filters

Geeft opdrachten weer om uw gegevens te filteren.

Bereik definiëren

Gebruik dit dialoogvenster om een databasebereik in uw werkblad te definiëren.

Bereik selecteren

Selecteert een databasebereik dat u onder Gegevens - Bereik definiëren hebt opgegeven.

Bereik vernieuwen

Vernieuwt gegevens die zijn ingevoegd vanuit een externe database. De gegevens in de tabel zullen worden vernieuwd om overeen te komen met de gegevens in de externe database.

Draaitabel

Een draaitabel geeft een samenvatting van grote hoeveelheden gegevens weer. U kunt deze tabel herschikken zodat u verschillende samenvattingen van de gegevens kunt zien.

Berekenen

Opdrachten om cellen te berekenen.

Validatie

definieert welke gegevens geldig zijn voor een geselecteerde cel of celbereik.

Subtotalen

Berekent subtotalen voor de kolommen die u selecteert. LibreOffice gebruikt de SOM-functie om automatisch het subtotaal en totaal generaal in een labelbereik te berekenen. U kunt ook andere functies gebruiken om de berekening uit te voeren. LibreOffice herkent een gedefinieerd databasegebied automatisch wanneer u de cursor erin plaatst.

Formulier

Dataformulier is een hulpmiddel om het invoeren van tabelgegevens in werkbladen gemakkelijk te maken. Met het Dataformulier kunt u records (of rijen) met gegevens invoeren, bewerken en verwijderen en horizontaal scrollen vermijden wanneer de tabel veel kolommen heeft of wanneer sommige kolommen erg breed zijn.

Streams

Maak live gegevensstromen voor werkbladen.

XML-bron

Import XML-gegevens in een werkblad.

Meerdere bewerkingen

Hiermee past u dezelfde formule toe op verschillende cellen, maar met verschillende parameterwaarden.

Tekst naar kolommen

Opent het dialoogvenster Tekst naar kolommen, waar u instellingen invoert om de inhoud van geselecteerde cellen uit te breiden naar meerdere cellen.

Consolideren

Gebruik deze functie om gegevens van verscheidene onafhankelijke werkbladbereiken samen te voegen. Een nieuw bereik zal worden berekend via een geselecteerde wiskundige functie en gebaseerd op die bereiken.

Groeperen en overzicht

U kunt een overzicht van uw gegevens maken en rijen en kolommen groeperen zodat u de groepen met één klik kunt samenvouwen en uitvouwen.

Statistieken

Gebruik de gegevensstatistieken in Calc om complexe data-analyse uit te voeren

Help ons, alstublieft!