Extra

De menuExtra bevat commando's om de spelling te controleren, blad referenties te traceren, fouten te vinden en scenario's te definiëren.

U kunt ook macro's maken en toewijzen, het uiterlijk van werkbalken, menu's en het toetsenbord configureren, en de standaardopties voor LibreOffice-toepassingen instellen.

Spelling

Hiermee kunt u de spelling handmatig controleren.

Automatische spellingscontrole

LibreOffice kan tijdens het typen automatisch de spelling controleren, mogelijke fouten worden dan aangegeven met een rood lijntje onder het woord.

Thesaurus

Gebruik de thesaurus om synoniemen en verwante woorden op te zoeken.

Taal

Hiermee opent u een submenu met taalspecifieke opdrachten.

Opties voor AutoCorrectie

Stelt de opties in voor het automatisch vervangen van tekst terwijl u typt.

Redactie

Redigeren van documenten zorgt voor het blokkeren van een deel van het document zodat dat deel alleen voor geautoriseerde gebruikers zichtbaar is.

AutoRedigeren

Gebruik AutoRedigeren om woorden en patronen te definiëren die automatisch voor redactie worden gemarkeerd.

ImageMap

Hiermee kunt u URL's aan specifieke gebieden, hotspots genaamd, in een afbeelding of groep afbeeldingen toevoegen. Een Image Map is een groep met een of meer hotspots.

Doel zoeken

Dit opent een dialoogvenster waar u een doelwaarde voor een geselecteerde cel kunt specificeren.

Oplosser

Opent het dialoogvenster Oplosser. Met een oplosser kunt u wiskundige problemen oplossen met meerdere onbekende variabelen en een reeks beperkingen voor de variabelen door middel van methoden voor het doel zoeken.

Detective

Dit menu-item activeert de Detective. Met de Detective kunt u de koppelingen tussen de huidige formulecellen en de cellen in het werkblad zichtbaar maken.

Scenario's

Gebruik dit veld om een scenario te definiëren voor het geselecteerde gebied van het blad.

Submenu Formulieren

Bevat commando's voor het activeren van ontwerpmodus, het openen van besturingselementen assistenten en toevoegen van besturingselementen in uw document.

Werkblad delen

Het delen van een werkblad maakt het mogelijk dat meerdere gebruikers tegelijkertijd het bestand kunnen openen en bewerken.

Document beveiligen

De opdrachtenBlad beveiligen of Werkblad beveiligen voorkomen dat wijzigingen in cellen in bladen of in bladen in een document worden gemaakt. U kunt als optie een wachtwoord definiëren. Als een wachtwoord is gedefinieerd, is het verwijderen van de beveiliging alleen mogelijk als de gebruiker het juiste wachtwoord invoert.

Macro's

Hier kunt u macro's opnemen, beheren en bewerken.

Ontwikkelingshulpmiddelen

Inspecteert objecten in LibreOffice documenten en toont ondersteunde UNO-services en de beschikbare methoden, eigenschappen en geïmplementeerde interfaces.

Extensiebeheer

De Extensiebeheerder voegt LibreOffice extensies toe, verwijdert ze, schakelt ze uit, schakelt ze in en werkt ze bij.

Aanpassen

Past menu's, contextmenu's, sneltoetsen, werkbalken en macrotoewijzingen van LibreOffice aan gebeurtenissen aan.

Opties

Dit menu-item opent een dialoogvenster voor een aangepaste programmaconfiguratie.

Help ons, alstublieft!