Opmaak

Het menu Opmaak bevat opdrachten voor het opmaken van geselecteerde cellen, objecten en celinhoud in uw document.

Tekst

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstopmaak kunt kiezen.

Directe opmaak wissen

Verwijdert directe opmaak uit de selectie.

Cellen

Gebruik deze opdracht om uit een verscheidenheid van opmaakopties te kiezen en om eigenschappen aan de geselecteerde cellen toe te kennen.

Rij

Hiermee kunt u de rijhoogte instellen en geselecteerde rijen verbergen of weergeven.

Kolom

Hier vindt u de submenu-items voor instelling van de kolombreedte en voor het verbergen/weergeven van kolommen.

Blad

Hiermee kunt u de bladnaam instellen, en geselecteerde bladen weergeven of verbergen.

Cellen samenvoegen en cellen splitsen

U kunt een reeks cellen selecteren en deze vervolgens samenvoegen tot één cel. Omgekeerd kunt u een eerder samengevoegde cel nemen en deze weer in afzonderlijke cellen verdelen.

Pagina-opmaakprofiel

Opent een dialoogvenster waarin u de verschijningsvorm van alle pagina's in uw document kunt instellen.

Afdrukbereiken

Beheert afdrukbereiken. Alleen cellen binnen afdrukbereiken worden afgedrukt.

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

AutoOpmaak

Gebruik deze opdracht om AutoOpmaak op een geselecteerd bladgebied toe te passen of om uw eigen AutoOpmaak te definiëren.

Voorwaardelijke opmaak

Gebruik Voorwaardelijke opmaak om op bereik gebaseerde voorwaarden te definiëren die bepalen welk celopmaakprofiel wordt toegepast op elke cel in een bepaald bereik op basis van zijn inhoud.

Anker

Toont verankeringsopties voor het geselecteerde object.

Objecten uitlijnen

Lijnt geselecteerde objecten ten opzichte van elkaar uit.

Uitlijning (tekstobjecten)

Stel de uitlijningsopties voor de huidige selectie in.

Schikken

Verandert de stapelvolgorde van de geselecteerde object(en).

Spiegelen

Spiegelt het geselecteerde object horizontaal of verticaal.

Groeperen

Groepen houden geselecteerde objecten bij elkaar, zodat zij kunnen worden verplaatst of opgemaakt als één object.

Afbeelding

Opent een submenu voor bewerking van de eigenschappen van het geselecteerde object.

Besturingselement

Opent een dialoogvenster voor het bewerken van de eigenschappen van een geselecteerd besturingselement.

Formulier

In dit dialoogvenster kunt u onder andere de gegevensbron en de gebeurtenissen voor het gehele formulier specificeren.

Help ons, alstublieft!