Opmaak

Het menu Opmaak bevat opdrachten voor het opmaken van geselecteerde cellen, objecten en celinhoud in uw document.

Tekst

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstopmaak kunt kiezen.

Tekst uitlijnen

Stel de uitlijningsopties in voor de huidige tekstalinea in de bijbehorende container.

Getalopmaak

Standaard getalformaten.

Directe opmaak wissen

Verwijdert directe opmaak uit de selectie.

Cellen

Gebruik deze opdracht om uit een verscheidenheid van opmaakopties te kiezen en om eigenschappen aan de geselecteerde cellen toe te kennen.

Rij

Hiermee kunt u de rijhoogte instellen en geselecteerde rijen verbergen of weergeven.

Kolom

Hier vindt u de submenu-items voor instelling van de kolombreedte en voor het verbergen/weergeven van kolommen.

Cellen samenvoegen of splitsen

Opent een submenu voor het samenvoegen of splitsen van cellen.

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Pagina-opmaakprofiel

Opent een dialoogvenster waarin u de verschijningsvorm van alle pagina's in uw document kunt instellen.

Afdrukbereiken

Beheert afdrukbereiken. Alleen cellen binnen afdrukbereiken worden afgedrukt.

Voorwaardelijke opmaak

Gebruik Voorwaardelijke opmaak om op bereik gebaseerde voorwaarden te definiëren die bepalen welk celopmaakprofiel op elke cel in een bepaalde cel wordt toegepast bereik op basis van de inhoud.

AutoOpmaak opmaakprofielen

Gebruik deze opdracht om AutoOpmaak toe te passen op een geselecteerd , of om uw eigen AutoOpmaak te definiëren.

Sparkline

Opent een menu voor sparklines-opmaak.

Afbeelding

Opent een submenu waarin u opdrachten kunt kiezen om afbeeldingen te manipuleren.

Diagram - Als afbeelding exporteren

Exporteert het diagram rechtstreeks als afbeelding. Selecteer het afbeeldingsbestandstype in het dialoogvenster Opslaan.

Tekstvak en vorm

Opent een submenu om de eigenschappen van het geselecteerde tekstvak of de geselecteerde vorm te bewerken.

Naam

Hiermee wijst u een naam toe aan het geselecteerde object, zodat het object snel kan worden gevonden in de Navigator.

Alternatieve tekst

Wijst een tekst en een alternatieve tekst toe aan het geselecteerde object. Deze teksten zijn beschikbaar als alternatieve tags in uw document voor gebruik door toegankelijkheidstools. Ze zijn ook beschikbaar als tags voor afbeeldingen wanneer u het document exporteert.

Anker

Toont verankeringsopties voor het geselecteerde object.

Schikken

Verandert de stapelvolgorde van de geselecteerde object(en).

Objecten uitlijnen

Lijnt geselecteerde objecten ten opzichte van elkaar uit.

Tekst uitlijnen

Stel de uitlijningsopties in voor de huidige tekstalinea in de bijbehorende container.

Spiegelen

Spiegelt het geselecteerde object horizontaal of verticaal.

Groeperen

Groepen houden geselecteerde objecten bij elkaar, zodat zij kunnen worden verplaatst of opgemaakt als één object.

Help ons, alstublieft!