Invoegen

The Insert menu contains commands for inserting new elements, such as images, text boxes, object, media, cell names and much more into the current sheet.

Afbeeldingen invoegen

Voegt een afbeelding in het uidige document in .

Diagram

Voegt een diagram in.

Pivot Table - Select Source

Opent een dialoogvenster waarin u de bron voor uw draaitabel kunt selecteren. Vervolgens kunt u uw tabel maken.

Media

Het submenu geeft toegang tot verschillen bronnen waar vanuit een afbeelding, audio of video ingevoegd kan worden,

Object

Voegt een ingebed object in uw document in, zoals formules, 3D-modellen, grafieken en OLE-objecten.

Vorm

Dit submenu bevat veel gebruikte vormen, zoals een lijn, cirkel, driehoek en vierkant of een symboolvorm, zoals een smiley, hart en bloem die in een document ingevoegd kunnen worden.

Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Benoemde bereiken en expressies

Met deze opdracht kunt u de verschillende bereiken van uw werkblad een naam geven. Door de verschillende bereiken te benoemen kunt u gemakkelijk door de werkbladen navigeren en specifieke informatie vinden.

Tekstvak

Tekent een tekstvak met horizontale tekstrichting waar u in het huidige document sleept. Sleep een tekstvak naar de gewenste grootte op een willekeurige plaats in het document, en typ of plak er vervolgens uw tekst in. Roteer het tekstvak voor geroteerde tekst.

Comments

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Zwevend kader

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

Fontwork

Opent het dialoogvenster Fontwork waarmee u opgemaakte tekst in uw document kunt invoegen, die niet mogelijk is met standaard opmaak van lettertypes.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt maken en bewerken.

Speciale tekens

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geïnstalleerde lettertypen.

Opmaakmarkering

Opent een submenu om speciale opmaakmarkeringen in te voegen, zoals harde spatie, zacht afbreekstreepje en optionele woordafbreking.

Date

Inserts the current date in the cell.

Time

Inserts the current time in the cell.

Field

Opens a submenu for selecting the date, sheet name or document title in the cell.

Koptekst/Voettekst

Definieer en bepaal de opmaak van kop- en voetteksten.

Formulierbesturingselementen

Dit submenu bevat formulierbesturingselementen, zoals een tekstvak, optieknop en lijst, die in een document ingevoegd kunnen worden.

Signature Line

Insert a graphic box representing a signature line of the document.

Help ons, alstublieft!