Beeld

Dit menu bevat opdrachten voor het beheren van de weergave van het document op het scherm.

Normaal

Toont de normale weergave van het blad.

Pagina-einde

Gebruikersinterface

Opent het dialoogvenster Selecteer uw voorkeursgebruikersinterface waarin u de lay-out van de gebruikersinterface voor LibreOffice kunt kiezen.

Werkbalken

Opent een submenu waarmee u werkbalken kunt tonen en verbergen. Een werkbalk bevat pictogrammen en opties waarmee u snel LibreOffice-opdrachten kunt oproepen.

Formulebalk

Door dit menu-item te markeren wordt de Formulebalk weergegeven. Deze wordt gebruikt om formules in te voeren en te bewerken en is het belangrijkste instrument bij het werken met werkbladen.

Statusbalk

Toont of verbergt de Statusbalk aan de onderkant van het venster.

Kolom- en rijkoppen

Kolom- en rijkoppen weergeven.

Rasterlijnen weergeven

Zet de zichtbaarheid van de rasterlijnen voor het huidige blad aan/uit.

Raster en hulplijnen

Wissel de zichtbaarheid van rasterpunten en hulplijnen om te helpen het object te verplaatsen en de positie nauwkeurig te bepalen in het huidige werkblad.

Waardenmarkering

Geeft celinhoud in verschillende kleuren weer, afhankelijk van het type.

Formule weergeven

Geef de expressie van de celformule weer in plaats van het berekende resultaat.

Notities

Toon de celnotities voor het huidige werkblad.

Splitsen

Splitst het huidige venster op de linker bovenhoek van de actieve cel.

Rijen en kolommen vastzetten

Hiermee verdeelt u het scherm vanaf de linkerbovenhoek van de actieve cel en het gebied linksboven is niet langer verschuifbaar.

Cellen vastzetten

Zet de eerste kolom of de eerste rij van het huidige werkblad vast.

Zijbalk

De zijbalk is een verticale grafische gebruikersinterface die voornamelijk contextuele eigenschappen, beheer van opmaakprofielen, document navigatie en mediagalerij functies biedt.

Opmaakprofielen

Gebruik het paneel Stijlen en opmaak van de Zijbalk om opmaakprofielen op cellen en pagina's toe te passen. U kunt bestaande opmaakprofielen toepassen, bijwerken en aanpassen of nieuwe opmaakprofielen maken.

Galerij

Opent het paneel Galerij van de Zijbalk, waar u afbeeldingen en audioclips kunt selecteren en in uw document kunt invoegen.

Navigator

Activeert en deactiveert de Navigator. De Navigator is een vast te zetten venster.

Functielijst

Opent het paneel Functies op de Zijbalk, waarin alle functies worden weergegeven die in uw document kunnen worden ingevoegd.

Gegevensbronnen

Geeft de databases weer die in LibreOffice zijn geregistreerd en hiermee kunt u de inhoud van de databases beheren.

Volledig scherm

Toont of verbergt de menu's en werkbalken in Writer of Calc. Klik op de knop Volledig scherm aan/uit of druk op Esc om de modus voor volledig scherm af te sluiten.

In- en uitzoomen

Verkleint of vergroot de schermweergave van LibreOffice.

Help ons, alstublieft!