Bewerken

Dit menu bevat opdrachten voor het bewerken van de inhoud van het huidige document.

Ongedaan maken

Maakt de laatste opdracht of het laatst getypte item ongedaan. Klik op de pijl naast het pictogram Ongedaan maken op de werkbalk Standaard om de opdracht te selecteren die u ongedaan wilt maken.

Opnieuw

Annuleert de handeling van de laatste opdracht Ongedaan maken. Klik op de pijl naast het pictogram Opnieuw op de werkbalk Standaard om de stap die u Ongedaan wilt maken te selecteren.

Herhalen

Herhaalt de laatste opdracht. Deze opdracht is beschikbaar in Writer en Calc.

Knippen

Verwijdert de selectie en kopieert deze naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de selectie naar het klembord.

Plakken

Voegt de inhoud van het klembord op de cursorpositie in en vervangt alle geselecteerde tekst of objecten.

Menu Plakken speciaal

Voegt de inhoud van het klembord in het huidige bestand in in een indeling die u kunt specificeren.

Alles selecteren

Selecteert de gehele inhoud van het huidige bestand, frame of tekstobject..

Zoeken

Zet de werkbalk Zoeken aan of uit om naar tekst te zoeken of door de elementen van een document te navigeren.

Zoeken en vervangen

Zoekt of vervangt tekst of opmaak in het huidige document.

Wijzigingen bijhouden

Geeft de opdrachten weer die beschikbaar zijn voor het bijhouden van wijzigingen in uw bestand.

Document vergelijken

Vergelijkt het huidige document met een door u geselecteerd document. De inhoud van het geselecteerde document is gemarkeerd als verwijdering in het dialoogvenster dat verschijnt. Indien gewenst kunt u de inhoud van het geselecteerde bestand in het huidige document invoegen door de relevante verwijderde items te selecteren, op Verwerpen te klikken en vervolgens op Invoegen te klikken.

Document samenvoegen

Importeert wijzigingen die zijn aangebracht in kopieën van hetzelfde document, in het oorspronkelijke document. Wijzigingen in voetnoten, kopteksten, frames en velden worden genegeerd. Identieke wijzigingen worden automatisch samengevoegd.

Koppelingen

U kunt elke koppeling naar externe bestanden in het huidige document wijzigen of verbreken. U kunt ook de inhoud van het huidige bestand bijwerken naar de laatst opgeslagen versie van het gekoppelde externe bestand. Deze opdracht is niet van toepassing op hyperlinks en is niet beschikbaar als het huidige document geen koppelingen naar andere bestanden bevat.

Object

Hiermee kunt u een geselecteerd OLE-object bewerken, dat u hebt ingevoegd vanuit het submenu Invoegen - OLE-object.

Bewerkingsmodus

Hiermee kunt u een alleen-lezen document of databasetabel bewerken. Gebruik de optie Bewerkingsmodus om de bewerkingsmodus te activeren.

Help ons, alstublieft!