Bestand

Deze opdrachten zijn van toepassing op het huidige document, maak een document aan, open een bestaand document of sluit de toepassing.

Nieuw

Een nieuw LibreOffice-document maken.

Openen

Opent een lokaal of extern bestand. Meerdere bestanden openen is mogelijk.

Extern bestand openen

Opent een document dat zich in een externe bestandsservice bevindt.

Recent geopende documenten

Geeft de recentst geopende bestanden weer. Wanneer u een bestand in de lijst wilt openen, klikt u op de naam ervan.

Sluiten

Sluit het huidige document zonder het programma af te sluiten.

Assistenten

Begeleidt u bij het maken van zakelijke en persoonlijke brieven, faxen, agenda's en meer.

Sjablonen

Hier kunt u uw sjablonen beheren en bewerken en ook het huidige document als een sjabloon opslaan.

Opnieuw laden

Vervangt het huidige document door de laatste opgeslagen versie.

Versies

Slaat meerdere versies van het huidige document in hetzelfde bestand op en beheert deze versies. U kunt ook eerdere versies openen, verwijderen en vergelijken.

Opslaan

Gebruik deze opdracht om het momenteel geopende document op te slaan.

Opslaan als

Slaat het huidige document op een andere locatie op of met een andere bestandsnaam of ander bestandstype.

Extern opslaan...

Slaat een document op dat zich in een externe bestandsservice bevindt.

Kopie opslaan

Slaat een kopie op van een actueel document, met een andere naam of op een andere locatie.

Alles opslaan

Slaat alle gewijzigde LibreOffice-documenten op.

Exporteren

Slaat het huidige document met een andere naam en opmaak op een gespecificeerde locatie op.

Als PDF exporteren

Slaat het huidige bestand op in de indeling PDF (Portable Document Format) versie 1.4. Een PDF-bestand kan op elk platform worden bekeken en afgedrukt terwijl de oorspronkelijke opmaak behouden blijft, er van uitgaande dat de ondersteunende software is geĂŻnstalleerd.

Verzenden

Verzendt een kopie van het huidige document naar verschillende toepassingen.

Voorbeeld in webbrowser

Maakt een tijdelijke kopie van het huidige document in HTML-opmaak, opent de standaard webbrowser van het systeem en toont het HTML-bestand in de webbrowser.

Afdrukvoorbeeld

Geeft een voorbeeld van de af te drukken pagina weer of sluit het voorbeeld.

Afdrukken

Drukt het huidige document, de selectie of de pagina's af die u opgeeft. U kunt ook de afdrukopties voor het huidige document instellen. De afdrukopties kunnen verschillen afhankelijk van de printer en het besturingssysteem dat u gebruikt.

Printer-instellingen

Selecteer de standaardprinter voor het huidige document en wijzig de afdrukopties.

Eigenschappen

Geeft de eigenschappen voor het huidige document weer, inclusief statistieken met het aantal woorden in het bestand en de datum waarop het is gemaakt.

Digitale ondertekening

Hier kunt u digitale handtekeningen aan uw document toevoegen of eruit verwijderen. U kunt dit dialoogvenster ook gebruiken om certificaten weer te geven.

LibreOffice afsluiten

Sluit alle LibreOffice-programma's en vraagt u om uw wijzigingen op te slaan. Deze opdracht bestaat niet op macOS-systemen.

Help ons, alstublieft!