19xx/20xx jaar

Het jaar in een datum wordt vaak als twee cijfers ingevoerd. Intern wordt het jaar door LibreOffice bijgehouden als vier cijfers, zodat in de berekening van het verschil tussen 1/1/99 en 1/1/01 het resultaat precies twee jaren zal zijn.

Dit betekent dat als u een datum intypt van 1/1/30 of hoger, het intern zal worden behandeld als 1/1/1930 of hoger. Alle lagere jaren worden toegepast op de volgende eeuw. Dus, bijvoorbeeld, 1/1/20 wordt geconverteerd naar 1/1/2020.

Help ons, alstublieft!