Cellen een naam geven

Toegestane namen

In Calc kan een naam bestaan uit letters, numerieke tekens en het onderstrepingsteken.Een naam moet beginnen met een letter of een onderstrepingsteken.

Toegestane speciale tekens:

Namen mogen niet hetzelfde zijn als celverwijzingen. Bijvoorbeeld: de naam A1 is ongeldig omdat A1 een celverwijzing is naar de cel in de linkerbovenhoek.

Namen mogen niet beginnen met de letters C of R gevolgd door een cijfer; ook enkele karakters C en R zijn niet toegestaan als namen. Zie de ADRES-functie voor meer informatie.

Een naam van een celbereik mag geen spatie bevatten. Spaties zijn wel toegestaan in namen van werkbladen en documenten.

Cellen en formules een naam geven

Een handige manier om de verwijzingen naar cellen en celbereiken in formules leesbaar te maken, is door die bereiken namen te geven. U kunt bijvoorbeeld het bereik A1:B2 Start noemen. De formule kan dan eenvoudig ingevoerd worden als "=SOM(Start)". Zelfs na het invoegen of verwijderen van rijen of kolommen, zal LibreOffice de bereiknaam automatisch aan het gewijzigde bereik toewijzen. Bereiknamen mogen geen spaties bevatten.

Zo is een formule voor omzetbelasting veel gemakkelijker te lezen als u "= Hoeveelheid * Belastingtarief" kunt schrijven, in plaats van "= A5 * B12". In dit geval zou u cel A5 Hoeveelheid en cel B12 Belastingtarief noemen.

Gebruik het dialoogvenster Namen definiëren om namen te definiëren voor formules of delen van formules die u vaker nodig hebt. Als u bereiknamen wilt specificeren,

  1. Selecteer een cel of een cellenbereik en kies dan Blad - Benoemde bereiken en expressies - Definieer. Het dialoogvenster Namen definiëren verschijnt.

  2. Typ de naam van het geselecteerde gebied in het veld Naam in. Klik op Toevoegen. De nieuw gedefinieerde naam verschijnt in de lijst eronder. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

U kunt ook andere celbereiken in dit dialoogvenster benoemen door de naam in het veld in te voeren en dan de respectievelijke cellen te selecteren.

Als u de naam in een formule begint in te voeren, ziet u, nadat de eerste tekens zijn ingevoerd, de gehele naam als een tip.

Help ons, alstublieft!