Validatie van celinhoud

U kunt voor elke cel opgeven welke items geldig zijn. Ongeldige items in een cel worden verworpen.

Waarschuwingspictogram

De validatieregel wordt geactiveerd, wanneer er een nieuwe waarde wordt ingevoerd. Als er al een ongeldige waarde in de cel is ingevoegd, of als u via slepen en neerzetten of kopiëren en plakken een waarde in de cel invoegt, zal de validatieregel niet toegepast worden.


Notitiepictogram

U kunt altijd Extra - Detective kiezen en de opdracht Ongeldige gegevens markeren selecteren om cellen met ongeldige waarden weer te geven.


Validatie van celinhoud gebruiken

  1. Selecteer de cellen waarvoor u een nieuwe validatieregel wilt opgeven.

  2. Kies Gegevens - Validatie.

  3. Op het tabblad Criteria geeft u de voorwaarden op voor nieuwe waarden die in cellen worden ingevoerd.

  4. Selecteer een optie in het veld Toestaan.

  5. Als u 'Geheel getal' kiest, zijn waarden als '12,5' niet toegestaan. Kiest u 'Datum', dan is datuminformatie in de lokale datumopmaak en als een seriële datum toegestaan. Zo staat de voorwaarde Tijd ook tijdwaarden zoals '12:00' of seriële tijdsgetallen toe. 'Tekstlengte' bepaalt dat cellen alleen tekst kunnen bevatten.

    Selecteer 'Lijst' om een lijst van geldige items in te voeren.

  6. Selecteer de volgende voorwaarde onder Gegevens. Afhankelijk van uw keuze verschijnen er extra opties die u kunt selecteren.

Nadat u de voorwaarden voor celvalidatie hebt ingesteld, kunt u via de andere twee tabbladen berichtvensters maken.

Om het foutbericht weer te geven, selecteer Toon foutbericht als ongeldige waarden worden ingevoerd.

Notitiepictogram

Nadat u de handeling voor een cel gewijzigd hebt op het tabblad Foutmelding en het dialoogvenster via OK gesloten hebt, moet u eerst een andere cel selecteren voordat de wijziging geïmplementeerd wordt.


Help ons, alstublieft!