Zelf functies definiëren

U kunt in LibreOffice Calc op de volgende manieren gebruikergedefinieerde functies toepassen:

Uw eigen functies in LibreOffice Basic-IDE definiëren

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's bewerken.

 2. U ziet nu de Basic IDE.

 3. Dubbelklik in het venster Catalogus met objecten op de module waarin u uw macro wilt opslaan.

 4. Voer de functiecode in. In dit voorbeeld definiëren we een functie VOL(a;b;c) die het volume van een rechthoekig lichaam met zijdelengtes a, b en c berekent:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Een functie naar een Calc-document kopiëren

In stap 2 van "Gebruikergedefinieerde functies in LibreOffice Basic definiëren" hebt u in het dialoogvenster Macro op Bewerken geklikt. Standaard wordt in het veld Macro uit de module Mijn macro's - Standaard - Module1 geselecteerd. De standaardbibliotheek bevindt zich lokaal in uw gebruikersmap.

Als u een gebruikergedefinieerde functie naar een Calc-document wilt kopiëren:

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - Basic.

 2. In het vak Macro uit selecteer Mijn macro's - Standard - Module1 en klik op Bewerken.

 3. Selecteer in de Basic-IDE de eerder ingevoerde code van “Function” tot en met “End Function” en kopieer het naar het klembord.

 4. Sluit de Basic-IDE.

 5. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - Basic .

 6. In het veld Macro uit selecteert u (Naam van het Calc-document) - Standaard - Module1. Klik op Bewerken.

 7. Plak de inhoud van het klembord in de Basic-IDE van het document.

Een gebruikergedefinieerde functie in LibreOffice Calc toepassen

Nadat u de functie VOL(a; b;c) in de Basic-IDE hebt gedefinieerd, kunt u deze op dezelfde manier toepassen als de ingebouwde functies van LibreOffice Calc.

 1. Open een Calc-document en voer getallen in voor de functieparameters a, b en c in de cellen A1, B1 en C1.

 2. Zet de cursor in cel D1 en toets het volgende in:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Plak de inhoud van het klembord in de Basic-IDE van het document.

Help ons, alstublieft!