Getallen opmaken als tekst

U kunt getallen opmaken als tekst in LibreOffice Calc. Open het contextmenu van een cel of cellenbereik en kies Opmaak - Cellen - Getallen. Selecteer vervolgens 'Tekst' in de lijst Categorie. Alle getallen die vervolgens in het opgemaakte bereik worden ingevoerd, worden als tekst geĂŻnterpreteerd. Deze 'getallen' worden links uitgelijnd weergegeven, net als andere tekst.

Als u al normale getallen in cellen hebt ingevoerd en daarna de opmaak van de cellen in 'Tekst' verandert, blijven de getallen normale getallen; ze worden niet geconverteerd. Alleen getallen die hierna worden ingevoerd, of getallen die vervolgens worden bewerkt, worden tekstgetallen.

Als u besluit een getal direct als tekst in te voeren, moet u eerst een apostrof (') invoeren. Zo kunt u voor jaren in kolomkoppen '1999, '2000 en '2001 invoeren. De apostrof is niet zichtbaar in de cel, maar geeft alleen aan dat de ingang als tekst herkend moet worden. Dit is bijvoorbeeld handig voor het invoeren van telefoonnummers of postcodes die met een nul (0) beginnen, omdat een nul (0) aan het begin van een reeks cijfers in normale getalopmaak verwijderd wordt.

Help ons, alstublieft!