Tabellen draaien (transponeren)

In LibreOffice Calc kunt u een werkblad 'draaien' zodat rijen kolommen worden en kolommen rijen.

  1. Selecteer het celbereik dat u wilt transponeren.

  2. Kies Bewerken - Knippen.

  3. Klik op de cel die de cel linksboven in het resultaat moet zijn.

  4. Kies Bewerken - Plakken speciaal.

  5. In het dialoogvenster selecteert u Alles plakken en Transponeren.

    Als u nu op OK klikt, worden de kolommen en rijen getransponeerd.

Help ons, alstublieft!