Cellen samenvoegen en cellen splitsen

U kunt een reeks cellen selecteren en deze vervolgens samenvoegen tot één cel. Omgekeerd kunt u een eerder samengevoegde cel nemen en deze weer in afzonderlijke cellen verdelen.

note

Wanneer u cellen kopieert naar een doelbereik dat samengevoegde cellen bevat, wordt de samenvoeging van het doelbereik eerst opgeheven, daarna worden de gekopieerde cellen daar in geplakt. Indien de gekopieerde cellen samengevoegde cellen zijn, behouden zij hun samengevoegde status.


Cellen samenvoegen

warning

Het samenvoegen van cellen kan tot foute berekening van formules leiden.


Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik en sleep om de cellen te selecteren die u wilt samenvoegen en voer een van de volgende handelingen uit:

Klik in de werkbalk Opmaak op:

Pictogram Cellen samenvoegen

Cellen samenvoegen

Of klik met rechts op de selectie om het contextmenu te openen en kies Cellen samenvoegen.
Als echter Cellen splitsen aanwezig is, bevat de celselectie samengevoegde cellen en kan dit niet verder worden samengevoegd.

Of markeer in Eigenschappen op de Zijbalk het selectievakje Cellen samenvoegen.

Of kies Opmaak - Samenvoegen en splitsen van cellen - Cellen samenvoegen

Of kies Opmaak - Samenvoegen en splitsen van cellen - Samenvoegen en centreren van cellen

De cellen worden samengevoegd en de inhoud wordt gecentreerd in de samengevoegde cel.


Cellen kunnen niet opnieuw worden samengevoegd zonder ze eerst te splitsen.

note

Het samenvoegen van een celselectie die gedeeltelijk samengevoegde cellen bevat, is over het algemeen mogelijk met Cellen splitsen gevolgd door Cellen samenvoegen, zonder de initiële selectie te wijzigen. Het resultaat zal grotendeels afhangen van eerdere keuzes bij het samenvoegen van cellen die zijn gemaakt met de opties Cellen samenvoegen die hieronder worden beschreven.


Meervoudige selectie wordt niet ondersteund, dat wil zeggen dat de selectie rechthoekig moet zijn.

De samengevoegde cel krijgt de naam en inhoud van de eerste cel van de selectie.

Als meer dan één samen te voegen cel inhoud heeft, wordt het dialoogvenster Cellen samenvoegen geopend.

Opties van het dialoogvenster Cellen samenvoegen

Er zijn drie opties beschikbaar:

Cellen splitsen

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Selecteer de cel die u wilt splitsen, of een selectie die de cellen bevat dei u wilt splitsen en voer een van de volgende handelingen uit:

Klik in de werkbalk Opmaak op:

Pictogram Cellen splitsen

Of klik met rechts op de selectie om het contextmenu te openen en kies Cellen splitsen.
Als echter Cellen samenvoegen aanwezig is, bevat de selectie geen samengevoegde cellen.

Of schakel in Eigenschappen op de Zijbalk het selectievakje Cellen samenvoegen uit.

Of kies Opmaak - Samenvoegen en splitsen van cellen - Cellen splitsen.

Of kies Opmaak - Samenvoegen en splitsen van cellen - Samenvoegen en centreren van cellen


D'oh! You found a bug (text/shared/01/05100200.xhp#unmergecells not found).

Help ons, alstublieft!