Tekst superscript/subscript

  1. Selecteer in de cel het teken dat u in superscript of subscript wilt zetten.

    Als u bijvoorbeeld H2O wilt schrijven met 2 in subscript, typt u H2O in een cel en selecteert u de 2 in de cel (niet in de invoerregel).

  2. Open het contextmenu van dit geselecteerde teken en selecteer de opdracht Teken. U ziet het dialoogvenster Teken.

  3. Selecteer het tabblad Letterpositie.

  4. Selecteer de optie Subscript en klik op OK.

Help ons, alstublieft!