Gereedschap subtotalen gebruiken

Calc biedt de tool Subtotalen aan als een uitgebreider alternatief voor de functie SUBTOTAAL. In tegenstelling tot de functie SUBTOTAAL, die alleen werkt op een enkele reeks, kan het hulpmiddel Subtotalen subtotalen maken voor maximaal drie reeksen die in gelabelde kolommen zijn gerangschikt. Het groepeert ook subtotalen op categorie en sorteert ze automatisch, waardoor het niet meer nodig is om AutoFilters en filtercategorieƫn handmatig toe te passen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Gegevens - Subtotalen.


Gereedschap subtotalen gebruiken

Om de waarden van subtotalen in een blad in te voegen:

  1. Selecteer het celbereik voor de subtotalen die u wilt berekenen en vergeet niet om de kolomkoppen op te nemen. U kunt ook op een enkele cel in uw gegevens klikken om Calc het bereik automatisch te laten bepalen.

  2. Kies Gegevens - Subtotalen om het dialoogvenster Subtotalen te openen.

  3. Selecteer in de keuzelijst Groeperen op op het tabblad Groepering 1 een kolom. Invoer in het celbereik uit stap 1 wordt gegroepeerd en gesorteerd op overeenkomende waarden in deze kolom.

  4. Selecteer in het vak Subtotalen berekenen van op het tabblad Groepering 1 een kolom met waarden die subtotalen moeten worden. Als u later waarden in deze kolom wijzigt, zal Calc automatisch de subtotalen opnieuw berekenen.

  5. Selecteer in het vak Gebruik functie op het tabblad Groepering 1 een functie om de subtotalen voor de in stap 4 geselecteerde kolom te berekenen.

  6. Herhaal stappen 4 en 5 om subtotalen te maken voor andere kolommen op de pagina Eerste Groep.

  7. U kunt nog twee subtotaalcategorieƫn maken door de tabbladen Groepering 2 en Groepering 3 te gebruiken en stap 3 tot 6 te herhalen. Als u geen groepen meer wilt toevoegen, verlaat u het dialoogvenster door in de keuzelijst Groepeer op "- geen -" in te stellen voor dat tabblad.

  8. Klik op OK. Calc zal een lijn met het subtotaal en het Grote totaal toevoegen aan uw cellenbereik.

Voorbeeld van subtotaal

Wanneer u de tool Subtotalen gebruikt, voegt Calc een overzicht in links van de rijnummerkolom. Dit overzicht vertegenwoordigt de hiƫrarchische structuur van uw subtotalen en kan worden gebruikt om gegevens op verschillende niveaus in de hiƫrarchie te verbergen of weer te geven met behulp van de genummerde kolomindicatoren bovenaan het overzicht of de groepsindicatoren, aangeduid met plus (+) en min (-) tekens.

Deze functie is handig als u veel subtotalen heeft, omdat u eenvoudig details op laag niveau, zoals individuele invoer, kunt verbergen om een samenvatting op hoog niveau van uw gegevens te maken.

Om contouren uit te schakelen, kiest u Gegevens - Groeperen en overzicht maken - Overzicht verwijderen. Om ze te herstellen, kiest u Gegevens - Groeperen en overzicht maken - AutoOverzicht.

Help ons, alstublieft!