Geavanceerde filters toepassen

  1. Kopieer de kolomkoppen van het werkbladbereik die moeten worden gefilterd naar een leeg gebied van het blad en voer dan de criteria in voor het filter in een rij onder de kolomkoppen. Als resultaat zullen horizontaal gerangschikte gegevens in een rij altijd logisch zijn verbonden met EN en verticaal gerangschikte gegevens in een kolom altijd logisch zijn verbonden met OF.

  2. Nadat u een filtermatrix heeft gemaakt, selecteert u de bladbereiken die u wilt filteren. Open het dialoogvenster Geavanceerd filter door Gegevens - Meer filters - Geavanceerd filter te kiezen en definieer de filtervoorwaarden.

  3. Klik vervolgens op OK, u zult zien dat alleen de rijen van het originele blad waarvan de inhoud aan de zoekcriteria voldoet, nog zichtbaar zijn. Alle andere rijen zijn tijdelijk verborgen en kunnen opnieuw verschijnen met de opdracht Opmaak - Rijen - Weergeven.

Voorbeeld

Laad een werkblad met het hoogste mogelijk aantal records. We gaan hier uit van een fictief Omzet document, maar u kunt altijd een willekeurig ander document gebruiken. Het document ziet er als volgt uit:

A

B

C

D

E

1

Maand

Standaard

Zakelijk

Luxe

Suite

2

Januari

125600

200500

240000

170000

3

Februari

160000

180300

362000

220000

4

Maart

170000

enzovoort...


Kopieer rij 1 met de rijkoppen (veldnamen) bijvoorbeeld naar rij 20. Voer de filtervoorwaarden, gekoppeld met OF, in de rijen 21, 22, enz. in.

A

B

C

D

E

20

Maand

Standaard

Zakelijk

Luxe

Suite

21

Januari

22

<160000


Specificeer dat alleen rijen die ofwel de waarde Januari hebben in de Maand-cellen of een waarde lager dan 160000 in de Standaard-cellen zullen worden weergegeven.

Kies Gegevens - Meer filters - Geavanceerd filter en selecteer vervolgens het bereik A20: E22. Nadat u op OK heeft geklikt, worden alleen de gefilterde rijen weergegeven. De andere rijen worden verborgen.

Help ons, alstublieft!