Filter: Speciale filters toepassen

  1. Kopiëer de kolomkoppen van het werkbladbereik die moeten worden gefilterd naar een leeg gebied van het blad en voer dan de criteria in voor het filter in een rij onder de kolomkoppen. Als resultaat zullen horizontaal gerangschikte gegevens in een rij altijd logisch zijn verbonden met EN en verticaal gerangschikte gegevens in een kolom altijd logisch zijn verbonden met OF.

  2. Als u eenmaal een filtermatrix hebt gemaakt, selecteer dan de werkbladbereiken die moeten worden gefilterd. Open het dialoogvenster Speciaal filter door Gegevens - Filter - Speciaal filter te kiezen en definieer de filtervoorwaarden.

  3. Klik daarna op OK en u ziet dat alleen de rijen van het originele werkblad, waarvan de inhoud voldoet aan de zoekcriteria, nog steeds zichtbaar zijn. Alle andere rijen zijn tijdelijk verborgen en kunnen weer zichtbaar worden gemaakt met de opdracht Opmaak - Rijen - Weergeven.

Voorbeeld

Laad een werkblad met het hoogste mogelijk aantal records. We gaan hier uit van een fictief Omzet document, maar u kunt altijd een willekeurig ander document gebruiken. Het document ziet er als volgt uit:

A

B

C

D

E

1

Maand

Standaard

Zakelijk

Luxe

Suite

2

Januari

125600

200500

240000

170000

3

Februari

160000

180300

362000

220000

4

Maart

170000

enzovoort...


Kopiëer rij 1 met de rijkoppen (veldnamen) bijvoorbeeld naar rij 20. Voer de filtervoorwaarden, gekoppeld met OF, in de rijen 21, 22, enz. in.

A

B

C

D

E

20

Maand

Standaard

Zakelijk

Luxe

Suite

21

Januari

22

<160000


Geef aan dat alleen rijen die de waarde Januari in de cellen Maand OF een waarde onder 160000 in de cellen Standaard hebben, moeten worden weergegeven.

Kies Gegevens - Filter - Speciaal filter en selecteer dan het gebied A20:E22. Nadat u op OK hebt geklikt, worden alleen de gefilterde rijen weergegeven. De andere rijen zullen verborgen worden.

Help ons, alstublieft!