Gebruik van scenario's

Een LibreOffice Calc-scenario is een verzameling celwaarden die bij uw berekeningen kunnen worden gebruikt. U kunt een naam toewijzen aan elk scenario op uw werkblad. Definieer meerdere scenario's op hetzelfde werkblad, elk met enkele andere waarden in de cellen. Dan kunt u eenvoudig op naam schakelen tussen de sets van celwaarden en direct de resultaten bekijken. Scenario's zijn een hulpmiddel om "wat-als"-vragen te testen.

Uw eigen scenario's maken

Teneinde een scenario te creëren selecteert u alle cellen die de gegevens voor het scenario bevatten.

  1. Selecteer de cellen die de waarden bevatten die tussen de scenario's zullen veranderen. Om meerdere cellen te selecteren, houdt u de toets ingedrukt bij het klikken op elke cel.

  2. Kies Extra - Scenario's .... Het dialoogvenster Scenario maken verschijnt.

  3. Voer "High Dollar Rate" in als de naam van het scenario en laat de standaardwaarden in de andere velden ongewijzigd. Sluit het dialoogvenster met OK. Uw nieuwe scenario wordt automatisch geactiveerd.

Scenario's gebruiken

Scenario's kunnen in de Navigator worden geselecteerd:

  1. Open de Navigator door op het pictogram Navigatorpictogram Navigator op de werkbalk Standaard te klikken.

  2. Klik op het pictogramScenariosPictogram Scenario's in de Navigator.

In de Navigator ziet u de gedefinieerde scenario's met het commentaar dat werd ingevoerd toen de scenario's werden gemaakt.

Notitiepictogram

Kies Extra - Detective - Voorgangers opsporen als u wilt weten welke waarden in het scenario van invloed zijn op andere waarden. U ziet pijlen naar de cellen die direct afhankelijk zijn van de huidige cel.


Help ons, alstublieft!