Afgeronde getallen gebruiken

In LibreOffice Calc worden alle decimale getallen afgerond op twee plaatsen achter de komma weergegeven.

Zo wijzigt u dit voor geselecteerde cellen

  1. Selecteer alle cellen die u wilt wijzigen.

  2. Kies Opmaak - Cellen en ga naar het tabblad Getallen.

  3. In het veld Categorie selecteert u Getal. Onder Opties wijzigt u het Cijfers achter de komma en sluit u het dialoogvenster met OK af.

Dit overal vervangen

  1. Kies - LibreOffice Calc.

  2. Klik op de tabblad Berekenen. Wijzig Cijfers achter de komma en sluit het dialoogvenster met OK af.

Zo maakt u berekeningen met de afgeronde getallen in plaats van de interne exacte waarden

  1. Kies - LibreOffice Calc.

  2. Ga naar de pagina Berekenen. Selecteer het veld Precisie zoals weergegeven en sluit het dialoogvenster met OK.

Help ons, alstublieft!