Adressen en verwijzingen, absoluut en relatief

Relatieve adressering

De cel in kolom A, rij 1 is geadresseerd als A1. U kunt een bereik van aangrenzende cellen adresseren door het invoeren van de coördinaten van de eerste cel (linksboven) van het gebied gevolgd door een dubbele punt en de coördinaten van de cel rechtsonder. Bijvoorbeeld, het vierkant gevormd door de eerste vier cellen in het hoekpunt linksboven wordt geadresseerd als A1:B2.

Wanneer u een gebied op deze manier adresseert, maakt u een relatieve verwijzing naar A1:B2. Relatief betekent hier dat de verwijzing naar dit bereik automatisch wordt aangepast wanneer u formules kopieert.

Absolute adressering

Absolute verwijzing is het tegenovergestelde van relatieve adressering. Een dollarteken wordt vóór elke letter en elk getal geplaatst in een absolute verwijzing, bijv. $A$1:$B$2.

Tippictogram

LibreOffice kan de huidige verwijzing van relatief naar absoluut omzetten en weer terug wanneer u op F4 drukt. Als u start met een relatief adres (zoals A1), worden de eerste keer dat u op deze toetscombinatie drukt, zowel de rij- als de kolomadressen naar absolute verwijzingen ($A$1) omgezet. De tweede keer alleen de rij (A$1) en de derde keer alleen de kolom ($A1). Als u de toetscombinatie nog een keer gebruikt, worden beide (kolom en rij-)verwijzingen teruggezet naar relatief (A1).


LibreOffice Calc toont de verwijzingen van een formule. Als u bijvoorbeeld in de invoerregel klikt met een celformule =SOM(A1:C5;D15:D24) klikt, worden de twee verwijzingsbereiken in het blad in kleur geaccentueerd. Bijvoorbeeld: de formulecomponent "A1:C5" kan in blauw worden weergegeven en het cellenbereik in kwestie is begrensd met dezelfde kleur blauw. De volgende formulecomponent "D15:D24" kan op dezelfde manier in rood geaccentueerd worden.

Wanneer relatieve en absolute verwijzingen gebruiken

Wat onderscheidt een relatieve verwijzing? Neem aan dat u in cel E1 de som wilt berekenen van de cellen in bereik A1:B2. De formule om in te voeren in E1 zou zijn: =SOM(A1:B2). Als u later zou beslissen om een nieuwe kolom vóór kolom A in te voegen, zouden de elementen die u wilt optellen in B1:C2 staan en de formule zou in F1 staan, niet in E1. Na het invoegen van de nieuwe kolom, zult u dus alle formules in het blad en mogelijk in andere bladen na moeten gaan en corrigeren.

Gelukkig doet LibreOffice dit werk voor u. Nadat u een nieuwe kolom A hebt ingevoegd, zal de formule =SOM(A1:B2) automatisch zijn vervangen door =SOM(B1:C2). Rijnummers zullen ook automatisch zijn aangepast wanneer een nieuwe rij 1 is ingevoegd. Absolute en relatieve verwijzingen worden altijd aangepast in LibreOfficeCalc wanneer het verwijzingsbereik wordt verplaatst. Maar wees voorzichtig als u een formule kopieert, aangezien in dat geval alleen de relatieve verwijzingen zullen worden aangepast maar niet de absolute verwijzingen.

Absolute verwijzingen worden gebruikt wanneer een berekening verwijst naar één specifieke cel in uw werkblad, die bijvoorbeeld een procentwaarde bevat. Als een formule, die precies naar deze cel verwijst, relatief wordt gekopieerd naar een cel onder de originele cel, zal de verwijzing ook naar beneden worden verplaatst als u de celcoördinaten niet als absoluut heeft gedefinieerd .

Afgezien van wanneer nieuwe rijen en kolommen zijn ingevoegd, kunnen verwijzingen ook veranderen wanneer een bestaande formule, verwijzend naar bepaalde cellen, wordt gekopieerd naar een ander gebied van het werkblad. Neem bijvoorbeeld aan dat u de formule =SOM(A1:A9) in rij 10 heeft ingevoerd. Als u de som voor de aangrenzende kolom rechts wilt berekenen , kopieert u deze formule eenvoudigweg naar de cel rechts. De kopie van de formule in kolom B zal automatisch worden aangepast naar =SOM(B1:B9).

Help ons, alstublieft!