Rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

Als u een blad hebt dat zo groot is dat het op meerdere pagina's afgedrukt wordt, kunt u instellen dat rijen of kolommen op elke pagina herhaald worden.

Als u bijvoorbeeld de twee bovenste rijen van het blad evenals de eerste kolom (A) op alle pagina's wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:

 1. Kies Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken. Het dialoogvenster Afdrukbereiken bewerken verschijnt nu.

 2. Klik op het pictogram uiterst rechts van het gebied Te herhalen rijen.

  Het dialoogvenster wordt verkleind zodat u meer van het blad kunt zien.

 3. Selecteer de eerst twee rijen en klik voor dit voorbeeld op cel A1 en sleep deze naar A2.

  In het verkleinde dialoogvenster ziet u $1:$2. Rij 1 en 2 zijn nu rijen die herhaald moeten worden.

 4. Klik op het pictogram uiterst rechts van het gebied Te herhalen rijen. Het dialoogvenster wordt weer hersteld.

 5. Als kolom A ook herhaald moet worden, klikt u op het pictogram uiterst rechts van het gebied Te herhalen kolommen.

 6. Klik in kolom A (niet in de kolomkop).

 7. Klik nogmaals op het pictogram uiterst rechts van het gebied Te herhalen kolommen.

note

Te herhalen rijen zijn rijen van het blad. U kunt kop- en voetteksten definiëren die onafhankelijk hiervan op elke afdrukpagina moeten worden afgedrukt in Opmaak - Pagina-opmaakprofiel.


Help ons, alstublieft!