Aantal pagina's definiëren om af te drukken

Als een blad te lang is voor één afgedrukte pagina drukt LibreOffice Calc de pagina gelijkmatig verdeeld over meerdere pagina's af. Omdat het automatische pagina-einde zich niet altijd op de meest optimale positie bevindt kunt u de pagina-indeling zelf definiëren.

  1. Ga naar het blad dat afgedrukt moet worden.

  2. Kies Beeld - Pagina-einde.

  3. U ziet de automatische verdeling van het blad over de afdrukpagina's. De automatisch gecreëerde pagina's worden aangeduid door de donkerblauwe lijnen en de gebruikergedefinieerde door lichtblauwe lijnen. De pagina-einden (rij- en kolomeinden) worden weergegeven door zwarte lijnen.

  4. U kunt de blauwe lijnen met de muis verplaatsen. In het contextmenu vindt u nog meer opties, zoals toevoegen van extra afdrukbereiken, verwijderen van de schaal en invoegen van extra handmatige lijn- en kolomeinden.

Help ons, alstublieft!