Tekst naar getallen converteren

Standaardinstellingen in Calc converteert tekst in cellen naar de respectieve numerieke waarden, als een eenduidige conversie mogelijk is. Als er geen conversie mogelijk is, retourneert Calc een #WAARDE! fout.

Alleen gehele getallen inclusief exponent worden geconverteerd en ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide opmaak met scheidingstekens. Al het andere, zoals breukgetallen met decimale scheidingstekens of datums anders dan ISO 8601, wordt niet geconverteerd, omdat de tekenreeks lokale afhankelijk is. Voorloop- en volgspaties worden genegeerd.

De volgende opmaken in ISO 8601 worden geconverteerd:

De code voor de eeuw CC mag niet worden weggelaten. In plaats van het scheidingsteken T voor datum en tijd, mag exact één spatie worden gebruikt.

Indien een datum wordt opgegeven moet het een geldige datum voor de Gregoriaanse kalender zijn. In dit geval moet de optionele tijd in het bereik 00:00 tot en met 23:59:59.99999.. liggen.

Indien alleen een tijdreeks wordt opgegeven, mag het een waarde in uren hebben die groter is dan 24, terwijl minuten en seconden een maximum waarde kunnen hebben van 59.

note

De conversie gebeurt alleen voor enkele scalaire waarden, niet binnen bereik.


De conversie wordt uitgevoerd voor enkele scalaire waarden, zoals in =A1+A2 of ="1E2"+1. Celbereikargumenten worden niet beïnvloed, dus SOM(A1:A2) verschilt van A1+A2 als ten minste één van de twee cellen een converteerbare tekenreeks bevat.

Tekenreeksen binnen formules worden ook geconverteerd, zoals in ="22-11-1999"+42, dat de datum teruggeeft die 42 dagen na 22 november 1999 ligt. Berekeningen die gelokaliseerde datums als tekenreeksen bevatten binnen de formule geven een fout terug. De gelokaliseerde datumreeks "11/22/1999" of "22.11.1999" kan, bijvoorbeeld, niet worden gebruikt voor de automatische conversie.

warning

Wanneer u functies gebruikt waarbij een of meer argumenten tekenreeksen voor zoekcriteria zijn, die een reguliere expressie vertegenwoordigen, is de eerste poging om de tekenreekscriteria om te zetten naar getallen. ".0" wordt bijvoorbeeld omgezet naar 0,0 enzovoort. Als dit lukt, is de overeenkomst geen overeenkomst met een reguliere expressie, maar een numerieke overeenkomst. Als u echter overschakelt naar een landinstelling waar het decimaalteken niet de punt is, werkt de conversie van reguliere expressies. Om de uitvoering van de reguliere expressie af te dwingen in plaats van een numerieke expressie, gebruikt u een expressie die niet verkeerd kan worden gelezen als numeriek, zoals ". [0]" of ". \ 0" of "(? I) .0".


Voorbeeld

Voer in A1 de tekst '1e2 in (die intern naar het getal 100 wordt geconverteerd).

Voer in A2 =A1+1 in (wat correct resulteert in 101).

De formule =SOM(A1:A2) geeft 101 in plaats van 201 terug omdat de conversie niet in een bereik voorkomt, maar enkel bij enkelvoudige scalaire waarden. Hier, '1e2 wordt behandeld als tekst string die genegeerd wordt door de functie SOM.

=SOM("1E2";1) retourneert #WAARDE! omdat SOM() en enkele anderen die nummerreeksen herhalen, het argumenttype expliciet controleren.

De standaardtekst wijzigen in instellingen voor nummerconversie

De conversie van tekst naar getallen kan worden aangepast in de optie Gedetailleerde berekeningsinstellingen.

Help ons, alstublieft!