Werken met meerdere bladen

Meerdere bladen selecteren

Het tabblad van het huidige blad is altijd in het wit zichtbaar vóór de andere tabbladen. De andere zijn grijs als zij niet geselecteerd zijn. Door te klikken op andere tabbladen en tegelijkertijd de -toets in te drukken kunt u meerdere bladen selecteren.

U kunt Shift++Page Up of Page Down gebruiken om meerdere bladen te selecteren met het toetsenbord.

Selectie opheffen

Klik opnieuw op de bladtab met ingedrukte -toets om de selectie van een blad op te heffen. Het blad dat momenteel zichtbaar is kan niet worden verwijderd uit de selectie.

Berekeningen met gegevens uit meerdere bladen

U kunt in een formule naar een bladenbereik verwijzen door het eerste en het laatste blad van het bereik op te geven. Zo geeft =SOM(Blad1.A1:Blad3.A1) de som van de cellen A1 van Blad1 tot en met Blad3 op.

Help ons, alstublieft!