Meerde bewerkingen toepassen

Meerdere bewerkingen in kolommen of rijen

De opdracht Gegevens - Meervoudige bewerkingen geeft een hulpmiddel voor het plannen van "wat als"-vragen. In uw werkblad voert u een formule in om een resultaat te berekenen uit waarden die zijn opgeslagen in andere cellen. Dan stelt u een celbereik in waar u een aantal vaste waarden invoert en de opdracht Meerdere bewerkingen zal de resultaten berekenen, afhankelijk van de formule.

Voer in het veld Formules de celreferentie naar de formule in die van toepassing is op de gegevensreeks. Voer in het veld Kolominvoercel/Rij-invoercel de celreferentie naar de overeenkomstige cel in die deel is van de formule. Dit kan het beste worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden:

Voorbeelden

U produceert speelgoed dat u verkoopt voor € 10,00 per stuk. Elke speelgoedje kost € 2,00 om te maken, in aanvulling hierop heeft u vaste kosten van € 10.000,00 per jaar. Hoeveel winst maakt u per jaar als u een bepaalde hoeveelheid speelgoed verkoopt?

wat-als blad gebied.

Berekeningen met één formule en één variabele

 1. Teneinde de winst te berekenen vult u eerst een aantal in (verkocht speelgoed) - in dit voorbeeld 2000. De winst wordt gevonden met de formule Winst=Aantal * (Verkoopprijs - Directe kosten) - Vaste kosten. Voer die formule in B5 in.

 2. Voer in kolom D, onder elkaar, de jaarlijkse verkopen in; bijvoorbeeld: 500 tot en met 5000, in stappen van 500.

 3. Selecteer het bereik D2:E11, dus de waarden in kolom D en de lege cellen daarnaast in kolom E.

 4. Kies Data - Meerdere bewerkingen.

 5. Met de cursor in het Formules veld klikt u in cel B5.

 6. Plaats de cursor in het veld Kolom voor invoercel en klik op cel B4. Dit betekent dat B4, het aantal, de variabele is in de formule, die wordt vervangen door de waarden in de geselecteerde kolom.

 7. Sluit het dialoogvenster met OK. U ziet de winsten voor de verschillende aantallen in kolom E.

Berekenen met verschillende formules tegelijk

 1. Verwijder kolom E.

 2. Voer de volgende formule in in C5: = B5 / B4. U berekent nu de jaarwinst per verkocht item.

 3. Selecteer het bereik D2:F11, dus drie kolommen.

 4. Kies Gegevens - Meerdere bewerkingen.

 5. Plaats de cursor in het veld Formules en selecteer de cellen B5 tot en met C5.

 6. Plaats de cursor in het veld Kolom voor invoercel en klik op cel B4.

 7. Sluit het dialoogvenster met OK. U ziet nu de winsten in kolom E en de jaarwinst per item in kolom F.

Meerdere bewerkingen met rijen en kolommen

LibreOffice geeft u de mogelijkheid om gekoppelde meervoudige bewerkingen uit te voeren voor kolommen en rijen in zogenoemde kruis-tabellen. De formule-cel moet verwijzen naar zowel het gegevensbereik dat in de rijen is ingesteld als het gegevensbereik dat in de kolommen is ingesteld. Selecteer het bereik dat door beide gegevensbereiken wordt gedefinieerd en start het venster Meervoudige bewerkingen. Plaats de referentie naar de formule in het veld Formules. De velden Rij-invoercel en de Kolominvoercel zijn om de referentie naar de corresponderende cellen van de formule in te voeren.

Berekenen met twee variabelen

Bekijk de kolommen A en B van de voorbeeldtabel hieronder. U wilt nu niet alleen variëren met de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid, maar ook met de verkoopprijs, en u bent ook geïnteresseerd in de winst in elke situatie.

Vergroot de onderstaande tabel. D2 t/m D11 bevatten de getallen 500, 1000 enz. tot 5000. In E1 t/m H1 vult u de getallen 8, 10, 15 en 20 in.

 1. Selecteer het bereik D1:H11.

 2. Kies Gegevens - Meerdere bewerkingen.

 3. Met de cursor in het Formules veld klikt u in cel B5.

 4. Plaats de cursor in het veld Rij voor invoercel en klik op cel B1. Dit betekent dat B1, de verkoopprijs, de horizontaal ingevoerde variabele is (met de waarden 8, 10, 15 en 20).

 5. Plaats de cursor in het veld Kolom voor invoercel en klik in B4. Dit betekent dat B4, het aantal, de verticaal ingevoerde variabele is.

 6. Sluit het dialoogvenster met OK. U ziet de winsten voor de verschillende verkoopprijzen in het bereik E2:H11.

Help ons, alstublieft!