Cellen verplaatsen door slepen en neerzetten

Als u een selectie van cellen, rijen of kolommen sleept en neerzet op een Calc-blad, overschrijven die cellen (inclusief die in de geselecteerde rijen of kolommen) de bestaande cellen in het gebied waar u ze neerzet. Dit is de normale overschrijven-modus.

Merk op dat om hele rijen of kolommen te slepen-en-neerzetten, moet u de rijen of kolommen die u wilt verplaatsen (of kopiëren) eerst selecteren, dan beginnen met slepen vanuit geselecteerde cellen, niet vanuit de rij-of kolomkoppen (cellen worden hierdoor uitgeschakeld).

Als u de -toets ingedrukt houdt terwijl u de muisknop loslaat, komt u in de modus invoegen.

  1. In invoegen-modus zullen de bestaande cellen, waar u wilt neerzetten, naar rechts of naar beneden worden verschoven en de neergezette cellen worden op de nu lege posities ingevoegd zonder te overschrijven.

  2. Het omringende vierkant van de verplaatste cellen ziet er anders uit in de invoegen-modus.

    In overschrijven-modus zult u alle vier randen rond het geselecteerde gebied zien. In invoegen-modus ziet u alleen de linkerrand als de doelcellen naar rechts worden verschoven. U ziet alleen de bovenrand als de doelcellen naar beneden worden verschoven.

    Of het doelgebied naar rechts of naar beneden wordt verschoven is afhankelijk van de afstand tussen de bron- en doelcellen als u op hetzelfde werkblad verplaatst. Het is afhankelijk van het aantal horizontale of verticale cellen in het te verplaatsen gebied als u naar een ander werkblad verplaatst.

  3. Als u cellen verplaatst in invoegen-modus op dezelfde rij (alleen horizontaal), dan zullen, na het invoegen van de cellen, alle cellen naar links worden verschoven om het brongebied te vullen.

In beide modi kunt u de -toets, of +Shift-toetsen ingedrukt houden terwijl u de muisknop loslaat om respectievelijk een kopie of een koppeling in te voegen.

Ingedrukte toetsen bij het loslaten van de muisknop

Resultaat

Geen toets

Cellen worden verplaatst en overschrijven de cellen in het doelgebied. Broncellen worden leeg gemaakt.

-toets

Cellen worden gekopieerd en overschrijven de cellen in het doelgebied. Broncellen blijven zoals zij zijn.

+Shift-toetsen

Koppelingen naar de broncellen worden ingevoegd en overschrijven de cellen in het doelgebied. Broncellen blijven zoals zij zijn.

-toets

Cellen worden verplaatst en verschuiven de cellen in het doelgebied naar rechts of naar beneden. Broncellen worden leeg gemaakt, behalve als u verplaatst binnen dezelfde rijen op hetzelfde werkblad.

Als u verplaatst op dezelfde rij en op hetzelfde werkblad verschuiven de cellen in het doelgebied naar rechts en dan schuift de gehele rij op om het doelgebied te vullen.

toetsen

Cellen worden gekopieerd en verschuiven de cellen in het doelgebied naar rechts of naar beneden. Broncellen blijven zoals zij zijn.

+Shift-toetsen

Koppelingen naar de broncellen worden ingevoegd en verschuiven de cellen in het doelgebied naar rechts of naar beneden. Broncellen blijven zoals zij zijn.


Help ons, alstublieft!