Gebruiksaanwijzingen voor LibreOffice Calc

Op de Help-pagina voor LibreOffice - Algemeen vindt u instructies die van toepassing zijn op alle modules, zoals instructies voor het werken met vensters en menu's, het aanpassen van LibreOffice, gegevensbronnen, de Galerij en slepen en neerzetten.

Als u hulp wilt bij een andere module, activeert u de Help voor de desbetreffende module met behulp van de keuzelijst met invoervak in het navigatiegebied.

Tabellen en cellen opmaken

Rijen en kolommen als koppen vastzetten

Negatieve getallen accentueren

Cellen in valuta-opmaak

Automatische wijzigingen deactiveren

Werkbladen opmaken

Automatische opmaak op een geselecteerd celbereik toepassen

Thema's voor bladen kiezen

Opmaak toewijzen via een formule

Voorwaardelijke opmaak toepassen

Directe opmaak voor een document ongedaan maken

Naar meerdere bladen kopiëren

Meerdere cellen markeren

Cellen samenvoegen en cellen splitsen

Getallen opmaken met decimalen

Gebruikergedefinieerde getalopmaak

Getallen opmaken als tekst

Tekst naar getallen converteren

Notities invoegen en bewerken

Bladnamen wijzigen

Rijhoogte of kolombreedte veranderen

Tabelweergaven veranderen

Afgeronde getallen gebruiken

Alleen zichtbare cellen kopiëren

Opmaak kopiëren met Paintbrush opmaken

Regeleinden in cellen invoegen

Tekst draaien

Meerregelige tekst schrijven

Tekst superscript/subscript

Speciale tekens invoegen

Tekstkleur veranderen

Wisselen tussen invoegmodus en overschrijfmodus

Harde spaties, afbreekstreepjes en zachte afbreekstreepjes invoegen

Wijzigingen bijhouden

Waarden en formules invoeren

Waarden invoeren

Berekeningen uitvoeren met formules

Formules of waarden weergeven

Formules invoeren

Formules kopiëren

Berekeningen uitvoeren in werkbladen

Berekeningen uitvoeren datums en tijden

Tijdsverschillen berekenen

Breuken invoeren

Een getal met voorloopnullen invoeren

Werken met meerdere bladen

Navigeren via tabbladen

Gegevens automatisch invullen op basis van aangrenzende cellen

Sorteerlijsten gebruiken

Filters toepassen

AutoFilter toepassen

Geavanceerde filters toepassen

Alleen zichtbare cellen kopiëren

Matrixformules invoeren

Tabellen draaien (transponeren)

Zelf functies definiëren

Verwijzingen invoeren

Cellen een naam geven

Herkenning van namen als adressering

Celverwijzingen door slepen en neerzetten

Adressen en verwijzingen, absoluut en relatief

Naar URL's verwijzen

Naar andere bladen verwijzen

Matrixformules invoeren

Externe gegevens in tabel invoegen (WebQuery)

Databasebereiken in tabellen

Databasebereiken definiëren

Celbereiken filteren

Gegevens sorteren

Complexe berekeningen

Draaitabel

Draaitabellen maken

Draaitabellen bewerken

Draaitabellen filteren

Draaitabellen bijwerken

Draaitabellen verwijderen

Uitvoerbereiken voor de draaitabel selecteren

Gegevens consolideren

'Doel zoeken' toepassen

Meerde bewerkingen toepassen

Validatie van celinhoud

Gebruik van scenario's

Afdrukken en Afdrukvoorbeeld

Afdrukbereiken op een werkblad definiëren

Bladdetails afdrukken

Aantal pagina's definiëren om af te drukken

Bladen in landschapsoriëntatie afdrukken

Rijen of kolommen op elke pagina afdrukken

Afbeeldingen of kleuren op de achtergrond van pagina's (watermerk) definiëren

Documenten importeren en exporteren

CSV-tekstbestanden openen en opslaan

Tekst-/csv-bestanden importeren en exporteren

dBASE-bestanden importeren en exporteren

Bladen opslaan en openen in HTML

Documenten verzenden als e-mail

Documenten openen die in andere indelingen zijn opgeslagen

Documenten opslaan in andere indelingen

Diversen

Sneltoetsen (LibreOffice Calc-toegankelijkheid)

Inhoud in speciale indelingen plakken

Uw werkmap wijzigen

Cellen tegen wijzigingen beveiligen

Celbeveiliging opheffen

Rijen en kolommen als koppen vastzetten

Notities invoegen en bewerken

Tabellen draaien (transponeren)

Zelf functies definiëren

Externe gegevens in tabel invoegen (WebQuery)

19xx/20xx jaar

Invoegen, Bewerken, Rasterafbeeldingen opslaan

Lijnstijlen met behulp van de werkbalk toepassen

Pijlstijlen definiëren

Lijnstijlen definiëren

Een macro opnemen

Help ons, alstublieft!