Rijen en kolommen als koppen vastzetten

Hebt u lange rijen of kolommen met gegevens die buiten het zichtbare gebied van het werkblad vallen, dan kunt u deze vastzetten. Hierdoor kunt u de kolommen en rijen zien terwijl u door de rest van de gegevens scrolt.

  1. Selecteer de rij eronder of de kolom rechts van de rij of de kolom die in het vastgezette gebied moet staan. Alle rijen erboven of alle kolommen links van de selectie worden vastgezet.

    Selecteer de cel die onder de rij staat en rechts van de kolom die u wilt vastzetten, om zowel horizontaal als verticaal vast te zetten.

  2. Kies Beeld - Rijen en kolommen vastzetten.

    Kies, om te deactiveren, nogmaals Beeld - Rijen en kolommen vastzetten.

Notitiepictogram

Als het gedefinieerde gebied omhoog en omlaag moet kunnen schuiven, pas dan de opdracht Beeld - Venster splitsen toe.


Notitiepictogram

Als u een bepaalde rij op elke pagina van het document wilt afdrukken, kies dan Opmaak - Afdrukbereiken - Bewerken.


Help ons, alstublieft!