Bladen opslaan en openen in HTML

Bladen opslaan in HTML

LibreOffice Calc slaat alle bladen van een Calc-werkblad samen als HTML-document op. Aan het begin van het HTML-document worden automatisch een kop en een lijst met hyperlinks naar de afzonderlijke bladen toegevoegd.

Getallen worden geschreven weergegeven. Daarnaast wordt de exacte interne numerieke waarde in de HTML-tag <SDVAL> geschreven, zodat u weet dat u de exacte waarden hebt nadat u het HTML-document met LibreOffice geopend hebt.

  1. Kies Bestand - Opslaan als om het huidige Calc-document als HTML op te slaan.

  2. In de keuzelijst Bestandstype in het gebied met de andere LibreOffice Calc-filters kiest u het bestandstype HTML-document (LibreOffice Calc)".

  3. Voer een Bestandsnaam in en klik op Opslaan.

Bladen openen in HTML

LibreOffice heeft verschillende filters voor het openen van HTML-bestanden, die u onder Bestand - Openen in de keuzelijst Bestandstype kunt selecteren:

Help ons, alstublieft!