'Doel zoeken' toepassen

Met behulp van 'Doel zoeken' kunt u een waarde berekenen die, als deel van een formule, leidt tot het resultaat dat u voor de formule specificeert. Zo definieert u de formule met verschillende vaste waarden en één variabele waarde en het resultaat van de formule.

Voorbeeld van 'Doel zoeken'

Maak een tabel met de waarden voor het kapitaal (K), het aantal jaren (n) en de rentevoet (r) om de jaarlijkse rente (R) te berekenen. De formule is:

R = K * n * r

Stel dat de rentevoet i van 7,5% en het aantal jaren n (1) jaar constant blijft. U wilt echter weten met welk bedrag het investeringskapitaal K gewijzigd moet worden om een bepaald rendement R te verkrijgen. In dit voorbeeld wordt berekend hoeveel kapitaal K vereist is als u een jaarlijks rendement van 15.000 Euro wilt bereiken.

Voer elk van de waarden in voor Kapitaal C (een willekeurige waarde als € 100.000), aantal jaren n (1), en rentevoet i (7,5%) in aparte cellen. Voer de formule in om de rente I in een andere cel te berekenen. In plaats van C, n en i kunt u de verwijzing naar de cel met de overeenkomstige waarde gebruiken.

  1. Plaats de cursor in de cel met de rente (R), en kies Extra - Doel zoeken. Het dialoogvenster Doel zoeken verschijnt.

  2. De juiste cel is al in het veld Formulecel ingevoerd.

  3. Plaats de cursor in het veld Variabele cel. Klik in het blad op de cel met de waarde die gewijzigd moet worden. In dit voorbeeld is dit de cel met de kapitaalwaarde (K).

  4. Voer het verwachte resultaat van de formule in het tekstvak Doelwaarde in. In dit voorbeeld is de waarde 15.000. Klik op OK.

  5. Er verschijnt een dialoogvenster waarin gemeld wordt dat 'Doel zoeken' geslaagd is. Klik op Ja om het resultaat in de cel met de variabele waarde in te voeren.

Help ons, alstublieft!