Breuken invoeren

U kunt ook een breuk als getal in een cel invoeren en voor berekeningen gebruiken:

Als u "0 1/2" invoert, zorgt AutoCorrectie ervoor dat de drie tekens 1, / en 2 vervangen worden door één enkel teken. Hetzelfde geldt voor 1/4 en 3/4. Deze vervanging is gedefinieerd via tabblad Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie - Opties.

Als u breuken met meerdere getallen wilt zien, zoals "1/10", moet u de celopmaak veranderen in Breuk. Open het contextmenu van de cel en kies Cellen opmaken. Selecteer Breuk in de lijst Categorie en selecteer dan "-1234 10/81". U kunt breuken dan invoeren als 12/31 of 12/32 - de breuken worden echter automatisch vereenvoudigd zodat u voor het laatste voorbeeld 3/8 zult zien.

Help ons, alstublieft!