Gebruikergedefinieerde getalopmaak

U kunt uw eigen getalopmaak definiëren voor het weergeven van getallen in LibreOffice Calc.

Als u bijvoorbeeld het getal 10.200.000 als 10,2 miljoen wilt weergeven, doet u het volgende:

  1. Selecteer de cellen waarop u een nieuwe, gebruikergedefinieerde opmaak wilt toepassen.

  2. Kies Opmaak - Cellen - Getallen.

  3. In de keuzelijst Categorieën selecteert u 'Gebruikergedefinieerd'.

  4. In het tekstvak Opmaakcode voert u de volgende code in:

    0,0.. "miljoen"

  5. Klik op OK.

De volgende tabel toont de effecten van afronden, scheidingstekens voor duizendtallen (.), scheidingstekens voor decimalen (,) en de tijdelijke aanduidingen # en 0.

Aantal

,#.. "miljoen"

0,0.. "miljoen"

#.. "miljoen"

10200000

10,2 miljoen

10,2 miljoen

10 miljoen

500000

,5 miljoen

0,5 miljoen

1 miljoen

100000000

100, miljoen

100,0 miljoen

100 miljoen


Help ons, alstublieft!