Getallen opmaken met decimalen

Voer een getal in het werkblad in, bijvoorbeeld, 1234,5678. Dit getal wordt weergegeven in de standaard getalopmaak, met twee decimale plaatsen. U zult 1234,57 zien als u de invoer bevestigt. Alleen de weergave in het document wordt afgerond; intern behoudt het getal de vier decimale plaatsen achter de komma.

Getallen opmaken met cijfers achter de komma:

  1. Zet de cursor op het getal en kies Opmaak- Cellen om het dialoogvenster Cellen opmaken te starten.

  2. Op het tabblad Getallen ziet u een aantal voorgedefinieerde getalopmaken. In het midden van de rechterkant van het dialoogvenster ziet u een voorbeeld hoe het huidige getal er uit zou zien als u een bepaalde opmaak kiest.

Pictogram

Als u alleen het aantal decimale plaatsen wilt wijzigen is de gemakkelijkste methode om de pictogrammen Getalopmaak: decimaal toevoegen of Getalopmaak: decimaal verwijderen op de werkbalk Opmaak te gebruiken.

Help ons, alstublieft!