Werkbladen opmaken

Tekst opmaken in een werkblad

  1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.

  2. Kies de gewenste tekstattributen uit de werkbalk Opmaak. U kunt ook Opmaak - Cellen opmaken kiezen. Het dialoogvenster Cellen opmaken verschijnt waar u de verschillende tekstattributen kunt kiezen op het tabblad Lettertype.

Getallen opmaken in een werkblad

  1. Selecteer de cellen die getallen bevatten die u wilt opmaken.

  2. Teneinde getallen op te maken in de standaard valutanotatie of als percentages, kunt u de pictogrammen op de werkbalk Opmaak gebruiken. Voor andere opmaak kiest u Opmaak - Cellen opmaken. U kunt de aangeboden opmaak kiezen of uw eigen opmaak definiëren op het tabblad Getallen.

Randen en achtergronden van cellen en pagina's opmaken

  1. U kunt een opmaak toewijzen aan elke groep cellen door eerst de cellen te selecteren (houd voor meervoudige selectie de -toets ingedrukt bij het klikken), en activeer dan het dialoogvenster Cellen opmaken in Opmaak - Cellen. In dit dialoogvenster kunt u attributen selecteren zoals schaduwen en achtergronden.

  2. Om opmaakattributen op een heel werkblad toe te passen, kiest u Opmaak - Pagina. U kunt bijvoorbeeld kop- en voetteksten definiëren die op elke pagina worden afgedrukt.

Notitiepictogram

Een afbeelding die u geladen heeft met Opmaak - Pagina - Achtergrond is alleen zichtbaar op een afdruk of in Afdrukvoorbeeld. Om een achtergrond van een afbeelding ook op het scherm te zien, voeg dan de afbeelding in door Invoegen - Afbeelding - Uit bestand te kiezen en de afbeelding achter de cellen te plaatsen door Opmaak - Schikken - Naar achtergrond te kiezen. Gebruik de Navigator om de afbeelding voor de achtergrond te selecteren.


Help ons, alstublieft!